Teorie o otravě je fuč?

128910
Čest být nejlepším dostihovým koněm Austrálie zajistila Phar Lapovi nejen věčný život, ale i nekonečnou debatu o tom, jak zemřel. V předvečer 151. Melbourne Cupu, důchodce z Nového Zélandu, fyzik, Graeme Putt, říká, že má další důkazy o tom, že Phar Lap nezemřel díky předávkování tonikem, které obsahovalo arsen. Objevil prý dlouho zapomenutý rozhovor s důvěryhodným ošetřovatelem Phar Lapa, Tommy Woodcockem, který se uskutečnil čtyři roky poté, co tento kůň uhynul v USA.

V tomto rozhovoru Tommy přiznává, že se tajně zbavil tonika vnuceného Telfordovi jakýmsi „Americkým prodejcem“. „Zpočátku jsem argumentoval, že kůň jako Phar Lap žádné tonikum nepotřebuje, ale jak šel čas, zvolil jsem jinou taktiku,“ říká Woodcock v sérií článků nazvaných Vzpomínky na Phar Lapa, který vycházel v Hobartových novinách The Mercury v roce 1936.

Abych v Telfordovi nevzbudil podezření, vždy jsem od něj lahvičku brával a poté jsem každý den odlil odpovídající množství, aby si myslel, že se řídím jeho instrukcemi.“

Phar Lap zemřel v USA za velmi podivných okolností v roce 1932. Pro všechny lidi stižené depresí a ekonomickou krizí byl symbolem lepších zítřků,“ dodává archivář z Melbourne.

Ještě dnes si stále mnozí lidé myslí, že byl zákeřně odstraněn. Tato teorie získala další podporu, když vyšlo najevo, že nejmenovaný kůň se vrátil s pozitivním testem moči na arsen v prvních dnech letošního Melbourne Spring Racing karnevalu.

Před pěti lety přiznivci teorie otravy arzenem získali další argument, když vědci použili žíně a srst z Phar Lapova exponátu v Melbourne pro experiment s americkým synchrotronem a dospěli k závěru, že kůň požil velkou dávku arsenu o 35 hodin před jeho smrtí – 5. dubna 1932 v Menlo parku v Kalifornii.

Toto zjištění překonalo dlouho ustálenou teorii, že Phar Lap byl zabit na příkaz gangsterů v USA. V roce 2006 pak nově zvolený premiér John Brumby ve snaze přesvědčit své voliče, schválil rozpočet v hodnotě 220 000 000 USD pro stavbu a rozbor nového synchrotronového střediska přímo v Austrálii. Podle něj to byly dobře investované peníze.

Synchrotron nebo ne, dr. Putt říká, že arsen nebyl příčinou úmrtí koně, což potvrzují i dobové pitevní zprávy. Přiklání se spíše k teorii, že velký kůň nejspíše zemřel na bakteriální infekci – enteritidu.

Putt o tuto svou teorii hlouběji rozvíjí se svým spoluautorem Patem McCordem. V jejich společné knize Phar Lap – Nevyřčený příběh, kterou publikovali v roce 2009.

Pro tuto knihu si dělal průzkum a díky jednomu čtenáři a skalnímu fanouškovi, byl upozorněn právě na výše zmíněný článek. Našel si tedy v archivu rozhovor s Woodcockem z roku 1936.

Vzhledem k tomu, že příběh Phar Lapa je téměř legendární, je těžké změnit jeho charakter. Přesněji, je to zřejmě nemožné, nelze přesvědčit veřejnost, aby změnila své myšlení, pokud jde o příčinu smrti tohoto velikána, ale komentáře Woodcocka z roku 1936 týkající se arzenu je také těžké zpochybnit,“ říká Putt.
Pokud bychom jeho tvrzení ignorovali, znamenalo by to, že Tommy byl lhář,“ dodává.

Plachý a jemný muž se šibalským zábleskem v očích, jménem Aaron Treve „Tommy“ Woodcock zemřel v roce 1985 – ale ne dříve, než se stal milovanou osobností australského turfu a to nejen díky své minulosti, která jej pojí s Phar Lapem. V roce 1960 před Melbourne Cupem, se s ním média potkala ve stájích v Mentonu, kde stále působil. Prosili jej o nějaké zajímavé vzpomínky na Phar Lapa. Žokej, který příliš vyrostl a byl tak příliš těžký, se nakonec stal ošetřovatelem.

Když Telford odmítl jet s koněm do USA, poslal za sebe právě Tommyho Woodocka. Woodcock tedy měl možnost vidět Phar Lapův mystický výkon v Agua Caliente Handicapu, zažít jeho vítězství i záhadnou a tragickou smrt.

Pokud jsme přijali teorii o arzenu a otravě – jsme tedy připraveni říci, že Tommy Woodcock byl lhář. To se ovšem ani dnes, desetiletí po jeho smrti, neslučuje s jeho osobností oblíbence australské dostihové veřejnosti! Pokud tedy říkáme, že lhářem nebyl, musíme přijmout jeho slova jako pravdu,“ říká Putt. „Nevyhnutelným závěrem tedy je, ať se nám to líbí nebo ne, že dokonalé výsledky Phar Lapovy zámořské cesty byly zcela bez tonika, stimulantu a bez drog.“

Publikováno v roce 2011
Překlad: BcA.  Inéz Chehaibiová
Zdroj informací:  http://www.smh.com.au/

 

 

 

Phar Lap: vezme teorie o otravě za své?

Šampiónův ošetřovatel řekl, že ignoroval příkazy a tonikum Phar Lapovi do žrádla nedával, píše Damien Murphy.

Čest byt nejlepším dostihovým koněm Austrálie zajistila Phar Lapovi nekonečný život i po jeho záhadné smrti. Nicméně právě tato smrt s sebou přinesla také nekonečné diskuse o tom, jak šampión opravdu zemřel.

V předvečer 151. Melbourne Cupu, novozéladský fyzik v důchodu, Graeme Putt, prohlásil, že má další důkazy k vyvrácení tvrzení, že Phar Lap zemřel na předávkování tonikem, které obsahovalo arsen.

Objevil totiž zapomenuté interview s důvěryhodným ošetřovatelem Phar Lapa, T. Woodart-353-phary-420x0cockem, který Woodock poskytl novinářům 4 roky poté, co Phar Lap zemřel. V tomto rozhovoru se přiznává, že se tajně zbavoval tonika vnuceného Harrymu Telfordovi pofiderními „yankee“ prodejci.

Zpočátku jsem argumentovat, že Phar Lap tonikum nechtěl, ale jak šel čas, vymyslel jsem si jinou taktiku,“ řekl Woodcock v sérii článků s názvem Vzpomínky na Phar Lapa, který vyšel v novinovém deníku Mercury ke konci roku 1936.

Telforda potěšilo, že jsem si vzal láhev a nestudoval, jestli to tonikum koni opravdu dávám. Každý den jsem pak odlil doporučené množství, takže si Telford myslel, že tonikum koni opravdu dávám.“

Phar Lap zemřel za podivných okolností ve Spojených státech v roce 1932. Jeho smrt zasáhla nejen Austrálii. Byl to kůň z Nového Zélandu, zakoupený do Austrálie, kde také začala jeho oslnivá kariéra.

Dodnes je nejpravděpodobnější teorií, že kůň byl otráven. Tato teorie pak získala podporu i odhalením, že při letošním ročníku Melbourne Carnivalu měl nejmenovaný kůň v testu na doping v moči arzen.

Před pěti lety dostali odpůrci této „arzenové teorie“ ránu pod pás, když vědci použili vzorek z kůže z Phar Lapova exponátu v Melbourne. Ten poté podrobili experimentu v americkém synchrotonovém centru a dospěli k závěru, že kůň uhynul na požití velké dávky arsenu, kterou zkonzumoval 35 hodin před svou smrtí v Menlo parku v Kalifornii.

Tento objev přesně zapadl do předpokladů, že Phar Lapa otrávili gangsteři v USA, protože zkrátka představoval hrozbu pro výnosný sászkový byznys, což naznačuje i stejnojmenný film (1983).

V roce 2006 byl premiér John Brumby odhodlaný podpřit stavbu synchrotronového střediska v Austrálii a zvláště pak financování celého projektu, vždyť díky němu se Austrálie konečně dozvěděla, co se s Phar Lapem (národním hrdinou Austrálie). O tom, že to byl pouze promyšlěný tah, jak upoutat a přesvědčit voliče v nadcházejících volbách, nebudeme raději spekulovat. Náklady na stavbu se vyšplhaly na 220 000 000 USD, ale byly to dobře investované peníze.

Synchroton nebo ne, doktor Putt si stojí na svém, že arsen nebyl hlavní příčinou úhynu šampióna, což již bylo naznačeno dříve. Dle další teorie totiž Phar Lap zemřel (dle soudobých pitevních zpráv) nejspíš na bakteriální střevní infekci.

Putt o této teorie napsal společně se svým partnerem a spoluatorem knihy Phar Lap: Nevyřčený příběh. Ta byla publikována v roce 2009.

Interview s Woodcockem v časopise z roku 1936 našel poté, co ho na něj upozornil známý.“Vzhledem k legendárnímu charakteru Phar Lapova příběhu, je téměř nemožné přesvědčit někoho, aby změnil názor, pokud jde o příčinu smrti legendy jako byl Phar Lap, ale Woodcockovy komentáře publikované v roce 1936 v magazínu The Mercury nelze zpochybnit, “ dádává Putt.

Podle těchto informací to znamená, že Tommy nebyl schopen dávat koni něco, o čem věděl, že není pro něj dobré,“ dodává.
Plachý a jemný muž se šibalským zábleskem v oku, to byl Aaron Treve „Tommy“ Woodcock. Austrálie ho milovala nejen kvůli Phar Lapovi, ale i kvůli jeho charakteru. Tommy zemřel v roce 1985. Od roku 1960 téměř pravidelně chodil na Melbourne Cup a novináři za ním chodívali dolů do stájí, kde jim vyprávěl své vzpomínky na zázračného koně.

Na žokeje příliš vyrostl a byl příliš těžký, takže se Woodcock nakonec stal ošetřovatelem dostihových koní. A při této práci se setkal s Phar Lapa.Když Telford odmítl jet do USA s Phar Lapem, poslal Tommyho jako trenéra a ošetřovatele. Woodcock tak byl světkem Phar Lapova mystického vítězství v Agua Caliente Handicapu 1932 a následně i valachovy záhadné smrti v Menlo Parku pouze 14 dní poté.

Pokud nechceme naznačit, že Tommy Woodcock, člověk, který je i v současnosti, desítky let po své smrti stejně oblíbený a respektovaný u dostihové veřejnosti, byl lhář, musíme přijmout jeho slova jako pravdivá,“ tvrdí Putt.

To ovšem znamená, že – ať se nám to líbí nebo ne – že Phar Lapovy výsledky v zámoří byly dosaženy bez tonika a jiných drogových stimulantů. A to, co se odehrálo ten večer před Phar Lapovou smrtí, je a zůstane záhada, ale dám ruku do ohně, ze Tommy Woodcock to tonikum nenamíchal a koně nepředávkoval, jak mnozí naznačili.“

Publikováno: 31. 10. 2011
Zdroj: http: www.smh.com.au
Překlad: Phar.Lap

Dr. Steward McKay (1936): Phar Lap otráven arzenem

Prohlášení předního australského experta dr. Stewarda McKaye z roku 1936 v podstatě určilo pravou příčinu smrti šampióna, kterou o několik desítek let později potvrdila moderní věda pomocí synchtronu

Podle novinového článku uveřejněného v deníku The Sydney Morning Herald v květnu 1936 totiž přední vědec po osobním ohledání Phar Lapova srdce v Anatomickém institutu v Canbeře prohlásil, že „vnější strana srdečního svalu Phar Lapa byla pokryta tenkou vrstvou černé krve. Ta se utvořila v době, kdy byl kůň ještě naživu.“ Při dalším průzkumu odborné lteratury McKay dále zjistil, že jistý německý vědec popisoval podobné symptomy v případech, kdy došlo k otravě arzenem.

Lze tedy konstatovat, že závěry, ke kterým v roce 1936 došel dr. McKay, se velmi podobají těm, které o 70. let později veřejnosti prezentoval dr. Ivan Kempson. 

Volný překlad: Phar.Lap
Zdroj: The Morning Herald (30. 5. 1936)

Výsledky pitvy / Result of Autopsy

SAN FRANCISCO, 26. 4. 1932 – Chemičtí a veterinární experti společně s FBI ukončili  3týdenní vyšetřování, které mělo odhalit přesnou příčinu úhynu australského super koně Phar Lapa. Shodli se na tom, že příčinou smrti byla pravděpodobně kolika, a to i přestože v orgánech koně nalezli také nepatrné množství arzénu. Odborníci se nedomnívají, že by toto stopové množství mohlo vést až k fatálnímu úhynu zvířete. Dle jejich názoru by toto množství koni, za předpokladu, že byl naprosto zdrav, určitě nezpůsobilo vážnější zdravotní obtíže.
Překlad: Phar.Lap (Inéz Chehaibiová)
Zdroj: Muzeum Victoria

Za všechno může „Brazilec“

V současnosti už víme, že Phar Lap v Menlo Parku uhynul v roce 1932, protože ho kdosi otrávil arzenem. Tím ale nic nekončí, protože v myslích většiny fanoušků hlodají otázky typu … Kdo? Proč? Jak? Kdy?

Phar Lap v sedle s Jimem Pikem (1931)
V roce 1931 byla Tichuana v Mexiku městem, kde téměř neplatily zákony. Ve své knize Příběh velkého koně popisuje autorka Isabela Carterová toto město takto: „Tichuana, schoulená mezi kopci, za kterými se na obzoru tyčí vysoké horské hvozdy, byla městem, kam mohl přijet každý – slušný člověk i darebák. Zvláště pak ve 30. letech 20. století kvůli prohibici v Americe proudily do města davy lidí, aby se  tu  dle libosti mohly oddávat bezuzdným pitkám a hazardu. V Agua Caliente sice také existoval  jakýsi spolek nazývaný Jockey Club, ale koňské závody nebyly  zdaleka jedinou atrakcí komplexu.  Hazard bujel všemi směry a s ním šla ruku v ruce i špatnost a lidská závist. Hráči, podvodníci a  členové mafiánských gangů se v Agua Caliente pohybovali jako ryby ve vodě. Jejich hlavním cílem bylo rychle a snadno vydělat velké peníze. Byl tady sál s kasínem, kde se hrál poker i několik salónů s ruletou. Zpestřením všeho pak byly právě sázky na koňské dostihy. Zkrátka  ráj pro všechny milovníky pravého hazardu.
Právě do tohoto prostředí přivedl Dave J. Davis svého zázračného koně a jeho tým. Davis byl zaslepen vidinou pohádkových 100.000 USD, které byly vypsány jako cena pro vítěze Agua Caliente Handicapu 1932. Byl to obchodník, který nade vše miloval peníze a  rád sázel „na jistotu.“ Austrálie už Davisovi  nevyhovovala: Phar Lap tam začal být tvrdě handicapován a Davis se obával, aby se jeho „stroj na peníze nezasekl“. Nabídka, která přišla z Agua Caliente mu poskytla perfektní šanci prosadit se  i v zámoří.  Měl perfektního koně s pohádkovou statistikou – 50 startů, 36 vítězství, 3 druhá a 2 třetí místa, který se v Austrálii během let 1929 a 1931 stal obdivovanou ikonou, a na kontě měl již 56.000 liber na vyhraných dotacích.“Otec plánoval vítězstvím v Agua Caliente získat i patřičnou publicitu,  jež by mu pomohla rozvinout  další spolupráci s předními americkými dostihovými dráhami. Pak by si mohl sám  sjednat výhodné podmínky,“ prozradil Davisův syn, Dick Davis. Také prozradil, že jeho otec se v  inkriminované době už sešel i s několika holywoodskými producenty, kteří chtěli odkoupit práva na Phar Lapův příběh a natočit snímek o „australském zázračném koni“.

Opatrování Phar Lapa na tomto náročném „výletě do USA“ dostal za úkol jeho věrný ošetřovatel Tommy Woodcock, protože stálý trenér Phar Lapa, Harry Telford se rozhodl, že zůstane na Braeside, kde měl již další koně v tréninku. Také Jim Pike, který s Phar Lapem ze 30 startů zvítězil 27x a 2x doběhli druzí, se rozhodl, že zůstane v Austrálii. Obával se totiž, že by nebyl schopen dosáhnout váhy, kterou handicapeři pro Phar Lapa v Agua Caliente stanoví. Byl tedy nahrazen schopným a váhově vyhovujícím Billym Elliotem, který si spolupráci s Phar Lapem vyzkoušel na šesti závodech, které do jednoho vyhráli. Celý tento výlet do USA byl  krokem do neznáma. První problém nastal již během pár hodin, kdy se Phar Lap nalodil a vyrazil směr USA. Cena pro vítěze  klesla ze 100.000 USD na „pouhých“ 50.000 USD. Kůň byl již na cestě, nebylo tedy návratu…

Phar Lap dostál své pověsti a i přes nemalé zdravotní komplikace v dostihu zvítězil, přičemž pokořil i rekord dráhy. Woodcock měl v USA plné ruce práce, nejen s tím, aby Phar Lapa  na dostih dobře připravil  za podmínek, které sám příliš neznal, ale byl  rovněž neustále atakován americkými trenéry, novináři i samotným Davisem. Mladičký ošetřovatel v roli trenéra čelil nepředstavitelnému tlaku. Jen těžko si dokážeme představit, všechny pocity, které se mu  během přípravy mohly honit hlavou. Ocitl se v cizí zemi, kde kolem sebe cítil jen nepřátelství a zlobu. Jeho odpovědnost ještě vzrostla, když Davis týmu oznámil, že na Phar Lapa vsadil obrovskou sumu peněz. Tato sázka se samozřejmě uskutečnila nelegálně, u tzv. „černých bookmakerů.“ A to navzdory faktu, že v roce 1930 se Davis sám přesvědčil o tom, že když jde o peníze, nezná dostihové podsvětí bratra! I tak znovu riskoval Phar Lapův život… V Austrálii se naštěstí díky  intuitivnímu zásahu Tommyho Woodkocoka koni nic nestalo. V Tichuaně se podobný útok na šampióna  před dostihem kupodivu neopakoval, ale Woodcock byl neustále ve střehu. Obával se, aby se  dostihové podsvětí nepokusilo zaútočit na koně přímo během závodu, neboť Phar Lap znamenal pro bookmakery obrovské ztráty – pokud by v dostihu opravdu zvítězil! Právě z toho důvodu dostal Elliot do dostihu odre, aby se držel zpátky a pak zautočil rychle…

Ihned po dostihu dostal Davis  nabídky šesti kanadských dostihových drah, které  byly ochotné zaplatit veškeré náklady a honorář za to, že Phar Lap poběží právě na jejich dráze. K  těmto žádostem se vzápětí připojily i dráhy Washington Park a Arlington Park. Publicita zafungovala přesně podle plánu… Phar Lap se podle očekávání dostal až na první stránky prestižních novin a časopisů a média vesměs pěla chválu a předháněla se v superlativech! Všechno šlo tak, jak si Davis naplánoval, Phar Lap se  v USA stal senzací! Jenže o 14 dní později  – 5. 4. 1932 – zhatila Davisovy plány Phar Lapova tragická a nečekaná smrt. Šampión skonal s hlavou v rukou svého věrného ošetřovatele Tommyho Woodcocka. Zázračný kůň byl pryč a velké plány rozfoukal vítr jako zrnka písku…Média okamžitě spustila lavinu spekulací. Australský reportér „Cardigan,“ dopisovatel pro Melbourne Herald, napsal, „že australský veterinář Bill Nielsen, prohlásil, že Phar Lap uhynul na následky otravy.“ Nielsen prý „Cardiganovi“ mezi čtyřma očima sdělil, že „viděl sliznici Phar Lapova žaludku a nebylo pochyb, když zjistil, že polovina sliznice byla zarudlá a ztratila svůj přirozený tvar. Byl bych samozřejmě rád, abych mohl přijít na jiný důvod, ale je to nemožné, viděl jsem to na vlastní oči.“ Další den Cardigan čtenáře informoval, „že sad, naproti stájím, kde byl Phar Lap ustájen, se nacházel v místě, kde před pár dny provedli postřik stromů i trávy proti škůdcům a že příměsí postřiku byl právě arzen„. A ještě doplnil, že vláda USA se domnívá, že „tento postřik mohl vítr zanést až do výběhu, kde se Phar Lap pásl.“

Během několika málo týdnů vzklíčil nespočet různých teorií, které přetrvaly. Nikdo přesně nedokázal určit, co opravdu způsobilo smrt zázračného koně… Byl skutečně úmyslně otráven? Odpoveď na tuto otázku přinesl až výzkum dr. Kempsona z roku 2006.Woodcock v roce 1983 v rozhovoru pro deník Sporting Globe nevnesl do celé kauzy ani trochu jasno. Nejprve tvrdil, že veterinář Nielsen konstatoval, že Phar Lap byl otráven ještě před tím než zvíře uhynulo. Dodal, že jen bezmocně sledoval svého milovaného „Bobbyho“ jak se svíjí v bolestech…  Popsal, také velmi detailně, jak Phar Lap uhynul: „Řehtal. Sténal. A já okamžitě běžel, abych se mu pokusil pomoct. Potácel se směrem ke mě, strčil mi nos pod paži a pak jsem uslyšel ten zvuk – znělo to, jakoby v něm něco explodovalo. Z nozder se mu vyvalil proud krve a celého mě postříkal a on..on padl k mým nohám..a byl mrtvý.

Popisoval, také, že si Dave Davis najal analytiky, kteří zjistili přítomnost podezřelé látky, ale její koncentrace nebyla prý dostatečně silná, aby Phar Lapa dokkázala zabít tak rychle. Naproti tomu vládní experti  toto prohlášení dementovali a usoudili, že množství jedu naopak na otravu zvířete stačilo.

Když jsem se dostal z počátečního šoku a mohl jsem opět myslet, snažil jsem se vybavit si každičký moment toho, co se v Americe odehrálo. Skládal jsem dohromady tváře, události a hledal cokoliv podezřelého. Vybavila se mi všechna ta varovná slova. V mojí mysli  byl klíč k pachateli, jenže zločinci se obvykle příliš dlouho na místě nezdržují. Neměl jsem  žádný důkaz, takže moje vysvětlení by asi znělo dost povrchně, proto jsem se rozhodl, že si ho nechám pro sebe.  O Phar Lapa jsem měl strach od počátku. Mé obavy se stále stupňovaly – hlavně před závodem. Byl jsem ostražitý a od Phar Lapa jsem odcházel jen na nezbytně nutnou dobu, abych ho maximálně chránil.

Woodcock dále tvrrdil, „že už před dostihem byl jedním kovářem varován, aby dával bedlivý pozor na to, co Phar Lap žere a pije, pokud chce, aby se  vůbec dočkal závodu. Dále mu prozradil, že sice  nikdy neviděl toho, kdo koně dopuje, ale  prý se proslýchá, že v Agua Caliente operuje celý gang, který tyto nekalosti praktikuje s prokazatelnými výsledky„.

Woodcock si rovněž vybavil malého chlapíka, který aniž byl o to požádán, měřil na dráze čas a když Phar Lap zaběhl 800m za 48 sekund, záhadně zmizel. Po tréninku se Woodcock ptal, kdo to byl, a jeden nejmenovaný zdroj jej označil za člena výše zmíněného gangu. Woodcock si rovněž vybavil podivného chlapíka, kterého pojmenoval „Brazilec.“ Byl to vysoký cizinec a podle mínění ostatních  trenérů měl v dopování koní prsty právě on. Ve stájích se prý často děly podivné věci, když byl tenhle „Brazilec“ poblíž.

Byl jsem v šoku, když  jsem „Brazilce“ spatřil v Menlo Parku jen pár kroků od stájí, kde odpočíval Phar Lap.A za několik dní později Phar Lap uhynul na otravu,“ pronesl zastřeným hlasem Woodcock.
Neměl jsem ale reálný důkaz, že ten chlap by byl něčeho takové opravdu schopný, mohly to být i pomluvy, ale byl jsem vystrašený. V noci jsem nemohl usnout a často jsem pak myslel na Phar Lapa a na „Brazilce“. Vím, že to bylo rouhání dávat toho koně dohromady s gangsterem, ale nemohl jsem jinak. Byl jsem vnitřně přesvědčený, že právě tenhle muž byl odpovědný za to, že Phar Lap uhynul. Oloupil svět o nejlepšího koně vůbec!“Woodcock zůstal chvíli v Americe a trénoval pro pár prominentních majitelů. A netrvalo dlouho a opět se s „Brazilcem“ setkal. Opět se procházel po stájích, kde Woodcock pracoval. Woodcock uvedl, že  v roztržce mu „Brazilec“ vpálil do tváře slova „Měl jsem tě zabít tu noc, když jsem se postaral o Phar Lapa!“ Po tomto indicentu si Woodcock vybavil, že si několikrát vzal prášky na spaní a připustil, že se mohlo stát, že k Phar Lapovi do boxu  se mohl někdo dostal právě v době, kdy medikament účinkoval… Rozhovor s reportérem pak zakončil slovy: „A tohle je pravdivý příběh o tom, jak zemřel Phar Lap.“

Ačkoliv postupně odkrýváme střípky všech možných verzí, není možné s jistotou příjít na  to, co se tenkrát v Americe událo, neboť i Tommy Woodcock často měnil své výpovědi. Zlomek dostihové komunity nicméně věří, že Phar Lapova smrt byla jen nešťastná náhoda. V Davisově rodině naopak přetrvával názor, že ryzák pravděpodobně uhynul na předávkování arzenem, který se v jeho organismu postupem času nahromadil, neboť Harry Telford arzen užíval do svého „zázračného“ tonika.

Cardigan„, jeden z nejlepších reportérů australského turfu 30. let 20. století zase věřil, že Phar Lap se stal obětí dostihového podsvětí. Po svém návratu do Austrálie totiž prohlásil, že „Phar Lap docela určitě nezemřel na následky koliky, ale byl úmyslně otráven.“ Zdůraznil, že šampiónova smrt nebyla důsledkem konzumace intoxikované trávy, protože ostatní koně se  na tom místě také pásli a nic se jim nestalo. Jeho teorie se tehdy opírala o zlomovou myšlenku: Phar Lap by zcela jistě nalákal fanoušky do Kalifornie, čímž by Agua Caliente ztratilo mnoho ze svých stálých zákazníků, takže bylo třeba jej včas zastavit…Zdroj: heraldsun.com.au

Překlad: Phar.Lap