Dr. Steward McKay (1936): Phar Lap otráven arzenem

Prohlášení předního australského experta dr. Stewarda McKaye z roku 1936 v podstatě určilo pravou příčinu smrti šampióna, kterou o několik desítek let později potvrdila moderní věda pomocí synchtronu

Podle novinového článku uveřejněného v deníku The Sydney Morning Herald v květnu 1936 totiž přední vědec po osobním ohledání Phar Lapova srdce v Anatomickém institutu v Canbeře prohlásil, že „vnější strana srdečního svalu Phar Lapa byla pokryta tenkou vrstvou černé krve. Ta se utvořila v době, kdy byl kůň ještě naživu.“ Při dalším průzkumu odborné lteratury McKay dále zjistil, že jistý německý vědec popisoval podobné symptomy v případech, kdy došlo k otravě arzenem.

Lze tedy konstatovat, že závěry, ke kterým v roce 1936 došel dr. McKay, se velmi podobají těm, které o 70. let později veřejnosti prezentoval dr. Ivan Kempson. 

Volný překlad: Phar.Lap
Zdroj: The Morning Herald (30. 5. 1936)