Kniha o Phar Lapovi z pera jezdkyně, která miluje záhady

Cindy Cranková své děti vyzvedávala na autobusové zastávce saněmi taženými poníkem.Kanaďanka, která vyrostla u Montrealu říká, že své „koňské geny“ zdědila po dědečkovi, který vlastnil několik dostihových koní. Takže v podstatě i ona se v dětství „nakazila“ a dětství strávila v pony clubu, později se účastnila honebních soutěží a v dospělosti začala psát marketingové materiály pro jezdecký svět.“Dostal mě celý svět koní“ říká Cranková, autorka nové knihy – Smrt Phar Lapa – aneb Nevyřešená nekončící záhada (angl. The Death of Phar Lap – Unsolved Nevereding Mystery).

Otázka: Cindy, proč a jak jste se dostala k Phar Lapovi?

Cindy Crank

Cindy Crank

Píši blog pro koňské Sportovní nakladatelství s názvem Koně a historie, tak jsem udělala i blog o tomto „ošklivém káčátku“. Phar Lap byl kůň, který vzal svět dostihů útokem během Velké hospodářské krize a poté v USA záhadně uhynul. Později jsem se rozhodla, že z blogu vytvořím e-knihu. Mám ráda dobré záhady a nemohla jsem si pomoci, ten outsider a jeho složitá cesta k vrcholu je unikátním prvkem celého tohoto příběhu, ale je také třeba nespokojit se s již vyřčenými fakty, ale snažit se „kopat hlouběji“ a odkrývat historii, na kterou již podá prach zapomnění – jen tak může autor nalézt ten bizarní zvrat příběhu.

Otázka: Stručně řečeno, popište tedy onu záhadu, která obklopovala smrt legendárního dostihového koně?

Poté, co přežil pokus o atentát (pravděpodobně od nespokojených bookmakerů) a poté, co vyhrál všechny velké závody v Austrálii a na Novém Zélandu, byl Phar Lap přepraven do USA, aby závodil o 50.000 USD v Agua Caliente v Mexiku v roce 1932. Dostih vyhrál (i přes počáteční zdravotní komplikace s kopytem) nakonec hravě a poté byl přepraven zpět do Kalifornie, kde ovšem uhynul za velmi záhadných okolností: v současnosti se vyrojilo mnoho teorií – byla na vině mafie? Byl otráven herbicidy? Nebo mu jeho ošetřovatel dal mnoho speciálního tonika, které obsahovalo arzen? Každý měl svou teorii, ale jen před několika lety nám vědci poskytli jedno konečné a ohromující odhalení, které šokovalo svět.

Otázka: Vy jste napsala knihu na toto téma. Jak se liší od ostatních knih o Phar Lapovi? A jaký byl váš proces třídění faktů od fám?

Myslím, že rozdíl v mé knize je, že obsahuje tento poslední kousek skládačky, který se skupina okolo Phar Lapa snažila držet pod pokličkou po celá desetiletí a nakonec jej prozradil až Tommy Woodcock svému příteli v roce 1982 (těsně před svou smrtí). Tento přítel tuto skutečnost také držel v tajnosti a nakonec vyšla najevo až před několika lety. Vzhledem k tomu, Phar Lap uhynul v roce 1932, nebylo snadné se dopátrat klíčových informací. Musala jsem udělat hodně výzkumu po internetu, shlédnout archivní filmové materiály, přečíst mnoho archivních novinových článků, výsledků dostihů, přečíst si všechny Tommyho rozhovory pro australský tisk. Myslím, že mě to ale nadchlo a studium splnilo účel.

Otázka: Proč je ale příběh Phar Lapa i dnes stále tak aktuální?

Smrt Phar Lapa - aneb nevyřčená a nikdy nekončící záhada (angl. The Death of Phar Lap - Unsolved Nevereding Mystery).

Smrt Phar Lapa – aneb nevyřčená a nikdy nekončící záhada (angl. The Death of Phar Lap – Unsolved Nevereding Mystery).

Phar Lapův příběh zahrnuje mnoho věcí, které jsou čtenáři blízké – bez ohledu na to, ve které éře žil. Především je to ono tajemství záhadného úhynu, které prostě nebude mít vždy 100 % řešení, protože, ačkoliv víme, že Phar Lap uhynul na otravu arzenem, nevíme, kdo mu jej podal a proč. Navíc pouto mezi mladým ošetřovatelem a obrovským ryzákem je samo o sobě poutavým magnetem i bez tragického podtextu, který se příběhem prolíná od začátku až do konce.A konečně, tento příběh nám ukazuje, jak se kůň stal hrdinou národa, když pozvedl hrdost zoufalých lidí v zoufalých časech.

Lidé se vždy potřebují něčeho držet – zvláště v obtížných dobách, a Phar Lap tím něčím během Velké hospodářské krize.

Phar Lap v Melbourne

Mezi všemi poklonami, které byly učiněny směrem k Phar Lapovi, byly i takové, které jakoby téměř směřovaly k lidskému hrdinovi. V novinách v roce 1932 se objevil článek Jacka Spintéra, který vysvětloval, že „Phar Lap nikdy nezkazil žádný úkol, před který byl postaven a nikdy se nezhroutil pod tlakem, což z něj ve všech úhlech činilo záviděníhodný charakter. Jeho charisma byla osobitá značka opravdového šampióna. Čím větší výzva, tím větší odhodlání.

Continue reading

Úvodem (ukázka z připravované knihy)

Životní příběh legendárního koně Phar Lapa v sobě ukrývá obrovský náboj. Zrcadlí totiž jednu  ze zlomových etap lidských dějin. Je to právě ona hořká přítomnost tragické složky v něm, která nepřestává poutat pozornost. Díky ní bude toto období nejen navždy uchováno, ale také stále znovu interpretováno.

Není v lidské moci zapomenout příběh, na jehož počátku byl pouhý sen. Díky odhodlání a nezměrné odvaze jít a bojovat za sen, který všichni ostatní předem odsoudili, se tento příběh mohl stát skutečností. Skutečností protkanou nitkami intrik  a nenávisti, ale i nesobecké lásky. Dáte-li člověku naději, jako byste mu poskytli křídla. Vezmete-li mu ji, život ztratí smysl.

Situace na akciovém trhu před a po Černém pátku

Ryzák Phar Lap, australský národní hrdina 30. let dvacátého století, se na dráze objevil těsně před nástupem Velké hospodářské krize. Také Australané záhy na vlastní kůži pocítili hrůzné následky celosvětového ekonomického kolapsu: farmáři ztratili odbyt pro své dvě nejdůležitější exportní komodity, vlnu a pšenici. Australský export byl ochromen. Třicátá léta se do historie Austrálie vepsala jako chmurné období. Ceny vlny a pšenice klesly na nejnižší možnou hranici. To spustilo mechanismus masového propouštění. Austrálii postihla vlna nezaměstnanosti, kterou nejvíce pocítili lidé z té nejnižší vrstvy. Právě oni byli zbaveni iluzí ve světlé zítřky. Potýkali se s chudobou a zoufale hledali cosi, k čemu by se upnuli. K čemu by v těchto těžkých dobách mohli vzhlížet. Zkrušený národ pomalu začínal upadat do letargie. Potřeboval hrdinu, který by v srdci národa opět zažehnul vyhasínající jiskru naděje. A právě tehdy se objevil – on, žádný člověk, nýbrž kůň. Zpočátku jen zatracovaná investice, která svým vzhledem vzbuzovala spíše rozpaky. Podceňovaný outsider, který přišel „odnikud“. 

Tento příběh má váhu, kterou nevytvořila fantazie spisovatele, ale život sám. Někomu možná připomene pohádku Hanse Christiana Andersena O ošklivém káčátku, jiný v něm možná spatří obraz hrdiny z eposu. Inspirující příběh přesáhl ze sféry ryze sportovní až do kulturního dědictví s takovou razancí, že si jej Australané dodnes předávají z generace na generaci navzdory faktu, že rozhodně nekončí happy endem.

Australský národní hrdina: Phar Lap vítězící v Melbourne Cupu 1930
Impozantní valach neupoutával pouze svou mohutností, ale i sytě ryzou barvou srsti a postavou Goliáše. Jeho jméno v překladu z čínštiny „blesk z nebes“ znělo velmi poeticky. Na rozdíl od ostatních velikánů turfu působil Phar Lap na dráze pouze několik let, i tak se mu však podařilo vejít do lidských srdcí a stát se hrdinou, který zapsal Austrálii na dostihovou mapu světa.

Ukázka z připravované knihy Phar Lap: Kůň, legenda či mýtus.
Autroka: Phar.Lap (Inéz Chehaibi)

Knižní i mluvená lekce Australské Angličtiny s Phar Lapem

Tato útlá publikace je určena především dětem. Ovšem autorka k propagaci přistoupila revolučním způsobem. Svůj text nejenže vydala v knižní podobě, ale rovněž jej zájemcům zpřístupnila jako online flash či mp3 nahrávku. Jste-li tedy na pochybách, zdali jste schopni porozumět Australské angličtině, vyzkoušejte si to. Anne Dunnová vypráví svůj zkrácený příběh šampióna Phar Lapa.

V případě mp3 nahrávky si můžete jednotlivé sekce, kterým jste neporozuměli, pustit znovu nebo sáhnout po online slovníku a osvěžit si případná slovíčka, která Vám působí obtíže. I když je v příběhu několik historických nesrovnalostí, barvitě a stručně vystihuje podstatu Phar Lapova životního údělu. Zdůrazňuji znovu, že kniha je opravdu určena především těm nejmenším fanouškům mohutného ryzáka a v žádném případě nelze všechny informace z příběhu považovat za historická fakta.

Příběh napsala a vypráví: Anne Dunnová
Ilustrace: Moira Hanrahanová
Doporučila: Phar.Lap (Inéz.Chehaibi)

Kniha o australském dostihovém koni se čte jako detektivka

Okolo poledního dne 5. 4. 1932 uhynul v pečlivě střežené stáji nedaleko San Franciska jeden z nejslavnějších koní australské dostihové historie – Phar Lap. Pro mnoho Američanů byla jeho nevysvětlitelná smrt jednou z největších záhad turfu. V centru zájmu cirkulovala pouze jediná otázka: Byl Phar Lap otráven? Pro Australany se však záhady začaly dít již daleko dříve, na což ve své knize poukazuje spisovatelka Isabela Carterová, podle níž byla Phar Lapova smrt jen pouhou špičkou ledovce nad hladinou. Záhady se totiž děly již před jeho narozením… 

Phar Lap pochází z anglicko-australského rodičovského páru Night Raid – Entreaty. Ale již původ jeho otce, Night Raida, je obestřen záhadnou. Tedy tak to alespoň tvrdí Isabel Carterová ve své knize Phar Lap, příběh velikána. Podle jejích informací byl hřebec po první světové válce ve vlastnictví anglického trenéra, jistého kapitána, který se jmenoval Tom Hogg. Navzdory „pohádkovému“ rodokmenu byl ale hřebec na dostihové dráze více než podprůměrný: za dva roky se jednou umístil na třetím místě. Zklamaný Hoggl jej tak neváhal prodat do Austrálie. Nakonec byl Night Raid prodán až na Nový Zéland, kde skončil v chovu A. F. Robertse.  Poté, co se Phar Lap stal hvězdou australského dostihového nebe,  ukázal kdosi Hoggovi fotografii Night Raida a ten rozhořčeně vykřikl: „Tohle není Night Raid!“ Tvrdil, že během přepravy Night Raida do Austrálie muselo na lodi dojít k záměně koní.  Carterová dále uvádí, že „přepravce nevěděl, který kůň je který a tak zřejmě došlo k záměně dokumenta“  Každopádně hříbě, jehož matkou 100 % byla Entreaty, se ocitlo na  Novozélandské dražbě ročků v roce 1928 a bylo zakoupeno za 160 Guinejí.  Kupujícím byl „přistěhovalec“, původem ruský žid jménem Dave. J. Davis, který získal americké občanství. Do Austrálie dorazil v roce 1921, otevřel si malé foto-studio a později začal také dovážet rozmanité předměty z Číny.“ Vydělal si slušné jmění a chtěl se dostat mezi dostihovou smetánku, ale dokud neměl Phar Lapa, „byl pouhým pěšákem v miliónové hře.“ 

Autorka se velmi detailně vydává po stopách koně, který byl ve své době slavnější než mnohé hvězdy Hollywoodu. Staví vedle sebe všechna fakta, která pečlivě získala v archivech i v rozhovorech s pamětníky a nechává úsudek ohledně Phar Lapovy náhlé smrti v USA čistě na čtenářovi, nicméně ani tak se neubráníte, aby Vám při čtení této knihy místy neběhal mráz po zádech…

Publikováno: 25. 10. 1965
Autor článku: Robert Cantwell
Překlad: Phar.Lap