„Vím, jak zemřel Phar Lap“

John Mason (64) promluvil…
Phar Lapa zabila vojtěška,“ tvrdí trenér dostihových koní ze South Waikato, John Mason. Říká, že  opravdovou příčinu šampiónovy smrti v roce 1932, tedy v době jeho pobytu v USA a Mexiku, mu  prozradil sám Tommy Woodcock, který také velice striktně trval na tom, aby celou věc držel v tajnosti až do jeho smrti. Video zde.

„Nyní  nastal čas, aby se všichni dozvěděli utajovanou pravdu,“ doplňuje dále Mason. „Woodcock mi v kostce nastínil, co se vlastně tenkrát stalo. Vraceli se z Mexika a Phar Lap už dlouho neměl zelené,“ dodává Mason. „Jeli do Kalifornie po nějaké cestě a najednou uviděli louku, na které rostla vojtěška. Tak zastavili, vyvedli koně ven z přepravníku a dopřáli mu pořádnou pastvu. Všechno se zdálo být v pořádku, ale ráno, 5. 4. 1932, se Phar Lap nadmul a  o pár hodin na to uhynul.  Woodock a ostatní zpanikařili  a tak si vymysleli ten příběh o otravě, aby skryli vlastní vinu.“

Mason (64) také tvrdí, že ho Woodcock do příběhu zasvětil v roce 1982 při Melbourne Cupu, ve kterém běžel i jeho kůň Tallifer. Jelikož Talliferovi nevyhovovalo ustájení ve stájích Epsom, Woodcock nabídl Masonovi ustájení ve svých stájích, které ležely nedaleko. Mason věří, že jediným důvodem, proč mu Woodcock všechno pověděl, bylo, že  poté, kdy se dozvěděl, že jeho předkem byla novozélandská trenérská superstar – Dick Mason, k němu získal důvěru, protože Dick Mason byl  přítelem Harryho Telforda, Phar Lapova trenéra.

Phar Lap a Tommy Woodcock, 20. 3. 1932

Tommy mi přímo řekl, že mi chce povědět něco, co ještě nikdy nikomu neřekl a vyjádřil se velmi jednoznačně, že by se to mělo dostat na veřejnost, ale až po jeho smrti, už proto si myslím, že to myslel  vážně. Nemám tušení, proč se s tím svěřil zrovna mě. Snad proto, že Telford a můj předek RJ Mason měli mezi sebou velmi přátelský vztah. Jsem si vědom toho, že tento fakt asi zlomí srdce mnoha Australanům, kteří Tommyho obdivovali, ale pravda musí vyjít najevo.“ 

Woodcock se stal slavným právě díky Phar Lapovi, jejich nerozlučné přátelství věšlo do historie. Byl nejen jeho ošetřovatelem, ale také pracovním žokejem, odjezdil téměř všechny tréninkové práce a často spával u jeho boxu. V roce 1932 se stal oficiálním trenérem pro americkou výpravu. Téměř až do své smrti v roce 1985 Woodcock horlivě oponoval tezím, že kůň byl otráven, ale nikdy neřekl, proč.

V roce 2006 přišli vědci s převratným důlkazem o tom, že Phar Lap zkonzumoval arzen asi 35 hodin před smrtí a vody se zdály býti utišeny, ale pak proti této tezi vystoupil Graeme Putt, fyzik z Nového Zélandu a autor nové knihy Phar Lap – nevyřčený příběh (angl. Phar Lap – the Untold Story) , který poukázal na to, že kůň  nejevil žádné známky, které by nasvědčovaly tomu, že by za jeho smrt byl odpovědný arzen.  Sám pak ve své knize tvrdí , že Phar Lap zemřel na bakteriální infekci.

Mason se ale staví proti oběma zmíněným teoriím, možná i to bylo podnětem, aby konečně  vypustil utajované tajemství a pokusil  se osvětlit fakta. „Slyšel jsem hodně o obou teoriích, ale bakteriální infekce zní celkem nelogicky, stejně jako otrava arzenem. Tommy byl velmi vážený a myslím si, že to, co mi tenkrát sdělil, opravdu nikdy nikomu jinému neřekl.  Domnívám se, že se to opravdu mohlo stát. Vojtěška je velmi zrádná nejen u krav. Co mohla způsobit koni, který už nějakou dobu neměl v hubě ani kus zeleného, si netroufám odhadnout.“

Masonova výpověď koresponduje s výpovědí reportéra Herald Sun v roce  1983. Při interview měl Woodcock sám  prohlásit, že se domnívá, že existuje ještě jedna  příčina Phar Lapovy smrti, ale odmítl ji sdělit. Řekl prý doslova: „Existuje ještě jedna možnost, jak mohl zemřít, ale tu vám nepovím, protože to nevím jistě.“ Celý článek zde

 
Zdroj informací: stuff.co.nz
Překlad: Phar.Lap
Zdroj obrázků: stuff.co.nz

Arzen aneb jeden slavný koňský příběh

Deborah Blum

Jméno Phar Lap pochází z Thajštiny a znamená blesk či záblesk z nebe, který mizí stejně rychle jako se objeví a v noci pak na obloze vypadá jako jiskra. A přesně takový byl i on, velký, mohutný ryzák z Nového Zélandu trénovaný v Austrálii, jehož překvapující rychlost mu pomohla stát se jedním z nejslavnějších koní své doby. Ano, ti povolanější už vědí, že je řec o Phar Lapovi, právě on byl podle časopisu International chemistry journal odstraněn pomocí velké dávky arzenu.

Samozřejmě, všichni, kteří sledují vývoj dostihového sportu z historického hlediska, nejsou výsledkem tohoto výzkumu zase tak moc zaskočeni. Celá pravda sice vyšla najevo až v roce 2006, ale nedoložený předpoklad existoval ode dne, kdy Phar Lap 5.4.1932 v Menlo Parku vydechl naposledy. V dostihových kruzích se o otravě spekulovalo od počátku – podezření na úmyslnou otravu šampióna bylo jedním z možných vysvětlení, neboť v Americe ve 30. letech 20. století vládla nejen mafie, ale též tzv. hráčské syndikáty. Nebylo tajemstvím, že mnoho velmi vlivných lidí proti australskému „zázračnému koni“ vsadilo nemalou částku… Po jeho fantastickém vítězství tito lidé o své peníze samozřejmě přišli. V Austrálii se bookmakeři pokusili Phar Lapa zprovodit ze světa ještě před závodem, ale naštěstí se jim  atentát nepovedl , zvláště díky včasnému zásahu ošetřovatele Tommyho Woddcocka.

Phar Lap  po vítězství v Agua Caliente handicapu, 1932

Po vítězství v Agua Caliente se Phar Lap stěhoval na soukromou farmu v Kalifornii, kde měl být ustájen do doby než Davis dohodne další podmínky. Ráno, 5. 4. 1932, však  kůň vykazoval známky  netečnosti , která postupně přešla v bolestivou agónii. O pár hodin později byl  šampión mrtev. V ten moment  přišly na řadu dohady o vině a nevině všech, kteří se ve zmíněnou dobu vyskytovali  ve stáji. Podezření se nevyhnul ani sám Woodcock. Lze tedy s jistotou říci, že podezření na otravu provází Phar Lapův příběh ode dne, kdy jeho srdce přestalo navždy bít. Samozřejmě se vyskytly i další teorie, které se snažily vysvětlit skon koně více realisticky – od trávících problémů až po neúmyslnou otravu pesticidy, kterými byla ošetřena tráva na ranči.

Jelikož byl Phar Lap neuvěřitelně inteligentní kůň, všichni, kteří s ním kdy přišli osobně do styku tak neoplakávali jen ztrátu skvělého atleta, ale především nevyčíslitelnou ztrátu nezapomenutelného přítele. Sám Harry Telford prohlásil: „Žádný člověk neměl tolik citu. Byl skoro jako člověk, uměl všechno jen nemluvil… Jak já ho měl rád.“

Ryzák byl takový hrdina a ikona, že fanoušci  rázně požadovali přesunutí  jeho těla zpět do Australie. Davis se po konzultaci s Telfordem nakonec rozhodl, že Phar Lapovo srdce pošle do Austrálie, kostru do Dominion muzea na Novém Zélandu a kůži šampióna do Národního muzea Viktoria v Melbourne.

V roce 1932 bylo napsáno mnoho písní oslavujících jeho heroické výkony a v roce 1983 se Phar Lap objevil i na stříbrném plátně ve filmu, který převyprávěl jeho životní příběh. Málokoho by v té době napadlo, že odpověď na palčivou otázku šampiónova skonu přinese vzorek z jeho hřívy. Australští vědci rozluštili záhadu pomocí speciálního mikroskopu, jehož paprsky odhalily, že arzen byl v těle šampióna přítomen ještě před tím než uhynul.

V případě Phar Lapa mohli tedy vědci zcela jasně určit, že arzen se do těla koně dostal přes trávící sytém, z čehož vyplývá, že den nebo dva dny před osudným kolapsem musel zkonzumoval opravdu velkou dávku arzenu. Případ Phar Lap byl vyřešen.

Odborná vědecká hantýrka, která popisuje ostudnou epizodu z dějin dostihového sportu, v žádném případě nemůže vystihnout rozhořčení, které se v Austrálii zvedlo. Neexistence fair play a příklad nesportovního jednání lze jen těžko ospravedlnit, přesto díky vědcům máme odstrašující příklad toho, jak fungoval dostihový průmysl ve 30. letech 20. století – špinavé peníze vsazené na špatného koně přinesly smrt a beznaděj.

To není spravedlnost! Phar Lap si totiž zasloužil daleko víc. Skromný ryzák neměl být jen pouhou kometou, která proletěla nad dostihovým nebem, aby v zápětí pohasla ve tmách jako zmíněný blesk na nočním nebi. Zasloužil si šanci dokončit svou kariéru a těšit se ze slávy jako starý kůň na zelených pastvinách… Věřím, že kdokoliv v dubnu 1932 přinesl do stájí onu osudnou dávku arzenu, byl po zásluze potrestán. Ten, kdo tento čin spáchal, si totiž podle mého názoru zasloužil shořet v pekle.

Podle článku Deborah Blumové zpracovala Phar.Lap

Publikováno dne: 23.7.2010
Zdroj informaocí:scienceblogs.com
Zdroj obrázku: archiv autorky

Strašák zvaný „anterior enteritis“

 

Rozhodně je celkem směšné, když cestujete na konferenci, abyste mluvili o infekčních onemocněních a pak se vrátíte domů s otravou z jídla. Když pak člověk ulehne totálně zničený do postele v relativně nefunkčním stavu, má hodně příležitostí k tomu, aby ocenil výhody a nevýhody „zvracení.“
Zvracení sice není nikomu z nás příliš příjemné, ale na druhou stranu je pro náš organismus neskonale užitečné. Jednou z anomálií, kterou koně ve svém těle mají, je, že zvracet nemohou. V jejich zažívacím traktu nastává velký problém! Zatímco lidé se nepříjemného tlaku v žaludku zbaví právě zvracením, žaludek koně se začíná nafukovat. Celý proces může skončit tím, že žaludek praskne a jeho obsah se vyleje do dutiny brišní.

Tento stav je fatální a vede k okamžité otravě organismu postiženého zvířete tím, že se do těla dostanou bakterie obsažené ve střevech. Každý rok takto umírá nespočet koní.


K prasknutí žaludku obyčejně dochází po ucpání tenkého střeva. V takovém případě je nezbytné ihned provést operaci. Pouhé nafouknutí se ale často zvrtne v duodenitis/proximal jejunitis či anterior enteritis. Příčina této nemoci byla pro vědce po celé roky jakousi „enigmou.“ Její vznik nelze dodnes zcela přesně vysvětlit. Víme, že nemoc vyvolává bakterie, která se nazývá Clostridium, právě ta je spouštěcím syndromem. Tato bakterie byla objevena zejména v žaludku koní trpících anterior enteritis, ale nevyskytuje se u koní trpících roztažením žaludku z jiných příčin. Je potřeba dalšího výzkumu, aby se zjistily přesné souvislosti mezi jednotlivými zeměpisnými regióny, což může být důležitý poznatek v tom, jak s touto nemocí bojovat.

Australský fenomén Phar Lap zřejmě uhynul právě na tuto nemoc, která v roce 1932 nebyla ještě objevena. Více zde.

Zdroj: http://www.equidblog.com/tags/anterior-enteritis
Zdroj obrázků: Internet

Jak uvěřit neuvěřitelnému?


A teď už zbývá jen jeden podpis, zde, pane Davisi.“ Právě v tom okamžiku se na stole filmového producenta rozdrnčel telefon. Muž zvedl sluchátko a chvíli naslouchal. „To jsou strašné zprávy,“ prohlásil a zavěsil. Podíval se přímo na Dave J. Davise. „Váš kůň, Phar Lap, je mrtvý.“ Davis oponoval: „To není možné! Včera jsem mluvil s týmem a tvrdili mi, že kůň je ve výborné kondici!“ Dave J. Davis byl však znepokojen a ihned volal do Menlo Parku. Myslel si, že si z něho někdo tropí blázny. Ed Perry mu sdělil: „Bylo to velmi rychlé, Dave.“ Ale jak? Jak, nepřestával se ptát sám sebe. Zavěsil a zhroutil se do sedačky. Pak náhle vyskočil se slovy: „Musím okamžitě tam!“ Filmový producent s kamennou tváří přikývl. Další slova byla zbytečná. Věděl, že už nebude žádný film o zázračném koni jménem Phar Lap. „Ještě nic neruště,“ pokračoval Davis. „Osobně zjistím, co se stalo! Najmu si letadlo, pokud bude třeba,“ prohlásil a zmizel za dveřmi.


V Menlo Parku se zatím před areálem stájí scházeli repotéři pozvaní na odpolední show. Jenže dveře stájí byly zamčené a všude vládlo podivně svíravé ticho. Něco se dělo. Když se Phar Lap a jeho ošetřovatel stále neobjevovali, pojali novináři podezření. V tom se zpoza rohu vynořil jeden ze stájníků. Nedočkaví reportéři jej okamžitě zasypali všetečnými otázkami. „No tak, co se to tu děje? Je snad Phar Lap nemocný nebo co?“ Mladík byl bílý jako křída, zakroutil hlavou a tiše šeptl: „Je to daleko horší, panové.“ „Cože? Chcete snad naznačit, že je mrtvej?“ Ošetřovatel přikývl a vydechl: „Ano, uhynul dnes dopoledne tady ve stájích.“

Australský reportér Bert Wolfe přijel do Menlo Parku mezi prvními, chtěl udělat rozhovor s Tommy Woodcockem a předpokládal, že by mohl přesvědčit Davise, aby mu prozradil nějaké horké novinky, jak pokračují jednání s filmovou společností ohledně příprav natáčení filmu o „zázračném koni.“


Ošetřovatelé ve stájích brali Wolfa téměř jako člena Phar Lapova realizačního týmu. Woodcock se vyjádřil jasně – je to přítel a může přijít do stáje kdykoliv se mu zachce. Jakmile tedy Bert vstoupil do prostoru stájí, ošetřovatelé ho ihned informovali o situaci. „Woodcock je úplně na dně, obviňuje sám sebe. Všichni doufáme, že u sebe nemá nějakou zbraň – je na tom špatně, obáváme se, aby si nechtěl sáhnout na život.“ Wolfe na nic nečekal a běžel za Elliotem. „Jedna zbraň tu byla, ale schovali jsme ji před ním do sena,“ pošeptal mu Elliot.

Krátce poté dorazil do stájí i veterinář Bill Nielsen doprovázený doktorem Masoerem. Personál pomohl přemístit Phar Lapovo obrovské tělo na podložku a veterináři začali s ohledáváním těla. „I kdyby to byla kolika, k uhýnu by nedošlo tak rychle,“ prohlásil Masoero a kroutil nevěříčně hlavou. „I kdyby dostal silnou koliku, nemohl umřít za pár hodin – možná za pár dní, nebo za den, ale ne takhle rychle.“

Bert Wolfe už víc slyšet nepotřeboval. Věděl, že se musí urgetně spojit s Austrálii. Zavolal přímo do redakce a nařídil editorovi, aby na titulní stranu dal přesně to, co mu nadiktuje. Krátce na to se na stránkách největších austrálských deníků objevily zprávy začínající slovy „Menlo Park, Kalifornie, úterý, 3.48…“ následovalo osudné oznámení, které srazilo Austrálii na kolena: „Phar Lap, australský šampión, dnes zemřel.“


Ve středu ráno se Harry Telford vracel z ranního tréninku. Chystal se právě na snídani, když mu zavolal reportér deníku The Herald. „Ach,“ vzdychl Harry, „to asi máte špatného informátora. S Davisem jsem mluvil včera, ujistil mě, že Phar Lap se má výborně.“ Na druhém konci linky bylo chvíli hrobové ticho. Pak se ozval reportér: „Obávám se, že je to pravda, pane Telforde. Máme na ranči svého člověka a ten potvrdil, že Phar Lap v Menlo Parku opravdu uhynul. Veterináři si myslí, že příčinou mohla být silná kolika, ale nejsou si jistí.“ V ten okamžik Harry Telford cítil jako by mu srdcem projel ostrý nůž, musel se zachytit zdi, aby neupadl. Sluchátko mu vypadlo z rukou. Svalil se do křesla a zabořil hlavu do vrásčitých dlaní. „Ach můj bože, to je strašné! Jako bych ztratil další dítě! Ale proč? Proč?! Přeci nemohl jen tak umřít?!

Poslední týdny prožívali Harry a Vi peklo za zemi. Malá Louisa (Harryho dcera) byla vážně nemocná. Doktoři byli bezradní.“Může to trvat týden, ale může to taky trvat měsíce nebo roky,“ tvrdili svorně. Jednoho dne, když se Harry vracel ze stájí domů, mu v ústrety běžel jeden z jeho účedníků. „Špatné zprávy, šéfe,“ křičel už zdálky. V zápětí našel Harry svou ženu svírající nehybné tělíčko, které sotva poznalo, co je to žít. Smutek byl obrovský.

Zabili Phar Lapa, je mrtvý!“ řekl Harry své ženě. Cappy s sebou trhnul. Nechápal ještě zcela, co znamená být mrtvý, ale najednou byla jeho malá setřička pryč a kůň, kterého miloval ji téměř okamžitě následoval. Začal plakat. Vi se odmítla znovu poddat zoufalství. Snažila se být silná alespoň navenek, uvnitř však naříkala ve smrtelné agónii. Tolik špatných věcí za tak krátkou dobu.


Jim Pike se tu hroznou zprávu dozvěděl z rozhlasu u holiče. Seděl zrovna na křesle a nechával si zastřihovat vlasy. V salónu hrálo rádio. Jimmy ho neposlouchal, byla to jen zvuková kulisa na pozadí. Holič se k němu naklonil a řekl: „Tak co, Jime, myslíte si, že se Phar Lap stane nejbohatším stakes vítězem na světě? Myslím, že je nejlepší.“ Právě v ten okamžik se z rádia ozvalo: „Přerušujeme vysílání a přinášíme vám nejnovější zprávy,“ oznámil hlasatel a pokračoval: „Phar Lap uhynul. Dnes dorazila zpráva z Ameriky, že zázračný kůň dnes zemřel v Menlo Parku nedaleko San Franciska. Budeme Vás informovat, jakmile se dozvíme další podrobnosti.“ Pike vyskočil z křesla a kroutil hlavou. „Oh, ne, to ne! Byl tak dobrý…byl nejlepší!

Zdroj informací: Michael Wilkinson – The Phar Lap Story Překlad: Phar.Lap
Zdroj obrázků: Internet

Co mají společného fenomenální dostihový kůň a geniální hudební skladatel ? Otravu.


„Phar Lap stále v kurzu

Podezření z otravy, které se stále vznášelo nad záhadnou smrtí australského dostihového šampióna Phar Lapa v roce 1932, bylo nakonec potvrzeno. Počáteční nedůvěra, která výzkumný projekt od jeho začátku obklopovala, se pomalu rozplývá. Projekt vedený Dr. Ivanem Kempsonem a senior managerem muzea Viktoria, panem Henry Dermotem, přinesl světu přesvědčivé informace.

Šest pramínků pořízených z Phar Lapovy srsti i hřívy, včetně 2 mm vzorku kůže, vydalo své tajemství. Vzorky byly testovány právě na přítomnost arzenu. Díky výzkumu Dr. Ivana Kempsona bylo totiž zjištěno, že vlasy i chlupy živého organismu obsahují prvky z krevního oběhu. Jak rostou, tyto prvky v nich zůstávají nezměněny. Tohoto objevu využil Dr. Kempson právě při testování vzorků pořízených z Phar Lapova exponátu v Melbournském muzeu. Opravdu objevil jed, který ulpěl ve struktuře vzorků pořízených z Phar Lapovy hřívy a srsti.

Předchozí výzkum dr. Kempsona byl zaměřen zejména na forenzní analýzu vlasů a primárně zahrnoval alternativní a nedestruktivní metody, včetně využití technologie synchrotronu.

Vysoce přesný paprsek generovaný synchrotronem totiž umožňuje vědcům detekovat i stopové množství látek v mikroskopických částech zkoumaných vzorků. Analýza pomocí synchrotronu byla s úspěchem užita např. k identifikaci obrovského množství olova obsaženého ve vzorku vlasů jednoho z nejslavnějších německých hudebních skladatelů – Ludwiga van Beethovena. (pozn. vzorek patrně odstřihl mrtvému skladateli Ferdinad Hiller). Díky metodě synchrotronu se jeví jako reálná možnost skladatelovy smrti právě otrava olovem. Vzorek byl analyzován ve středisku Advanced Photon Source poblíž Chicaga v USA – ve stejném zařízení byl testován i vzorek pořízený z Phar Lapova exponátu v Melbourne.

Ludwig van Beethoven ve věku 33 let

Dva ze vzorků pocházejících z exponátu Phar Lapa byly příčně přepůleny a tři další byly podélně rozřezány, aby mohly být následně velmi důkladně proskenovány pomocí rentgenového fluorescentního paprsku synchrotronu (XRF), který vědcům usnadnil zmapování oblasti s výskytem arsenu obsaženého uvnitř vzorků. Plochy se značnými koncentracemi arsenu ve vzorku byly dále podrobeny dalšímu průzkumu. Pomocí paprsků vysokodetekční spektroskopie (XANES) došlo k odhalení skutečné formy arzenu ukrývajícího se uvnitř struktury vzorku.

Předběžné lze říci, že lze rozlišit dvě formy arsenu: arzen, který Phar Lap zkonzumoval v USA a arzen, který byl užit při konzervaci. Výsledky výzkumu jasně ukazují rozložení arzenu uvnitř vzorku. Podle vědců Phar Lap tedy požil velkou dávku jedu cca 30 hodin před smrtí. Je však známo, že ve 30. letech 20. století byl arzen zcela běžnou součástí podomácku vyráběných tonik, které byly doplňkem stravy dostihových koní, výzkum bude tedy nadále pokračovat.

Lze tedy konstatovat, že synchrotron nám může poskytnout tolik žádané odpovědi týkající se často až nevysvětlitelných úmrtí nejen v historii, ale i v současnosti. Je obrovským přínosem, zvláště pak v boji proti organizovánému zločinu. Důkazy poskytnuté za pomoci této forenzní technologie se pomalu stávají vodítkem pro kriminalisty i soudní znalce.

Tato tisková zpráva byla publikována dne 26.10.2006.