Den, kdy dostihová Austrálie porazila dostihovou Ameriku

Agua Caliente, 20. březen 1932. Den, kdy se dostihová Amerika sklonila před australským šampiónem Phar Lapem. Tato archivní fotografie byla pořízena v průběhu slavnostního dekoračního ceremoniálu na dráze v Agua Caliente.
Zleva: Dave J. Davis (majitel), uprostřed Billy Elliot (žokej) a
vedle
něj vpravo, Bea Davisová.

 Zdroj fotografie: archiv autorky