„Chtěli ho zabít!“ (doslovný přepis policejního záznamu o atentátu na Phar Lapa).


Policie Viktoria
Záznam o spáchání kriminálního činu
C.I. služebna v okrsku Melbourne


Přestupek:
Střelba za účelem usmrcení zvířete
Místo činu:
Roh James a Etna Street, Glenhuntly.
Datum a hodina:
1.11.1930, cca 6 hodin ráno
Dotčený:
pan H.R.Telford
Adresa:
C/o Cripp´s stables, Beverly Street, Glenhuntly
Datum nahlášení a čas nahlášení:
1.11.1930, 8.00 hod.
Nahlásil:
pan H.R. Telford
Jména osob podezřelých ze spáchání přestupku:
dva muži, jména neznámá
Popis osob k dispozici:
První muž: okolo 30 let, hladce oholen, tmavé brýle, hubený, vysoký.
Druhý muž: mladší, věk neznámý, na hlavě měl motocyklovou čapku
Směr, kterým pachatelů z místa činu uprchli:
Pachatele ujeli vozem ve velké rychlosti přes Etna Street do Augusta Street a dál na třídu Glenhuntly.
Popis události:

Když T.Trevor Woodcock, ošetřovatel a zaměstnanec pana H. Telforda, vedl v šest hodin ráno závodního koně Phar Lapa,kterého má H.R. Telford v pronájmu, z tréninkové dráhy do stájí, dva muži, kteří seděli ve voze typu Studebaker s spz 1556, vystřelili na koně střelnou zbraní asi do výšky 1,07 m. Je naprosto zřejmé, že jejich cílem bylo koně zneškodnit ránou do slabin. Kulka naštěstí svou oběť minula. Vůz byl modrý sedan.Pan Mr. Davis nabídl každému,kdo poskytne bližší informace o těchto mužích odměnu ve výši 100 liber.


Podepsán: H. Saker, detektiv 1.11.1930

Zdroj: Melbourne Cup 1930, autoři G. Armstrong a P. Thompson, publikováno 2005