Úvodem (ukázka z připravované knihy)

Životní příběh legendárního koně Phar Lapa v sobě ukrývá obrovský náboj. Zrcadlí totiž jednu  ze zlomových etap lidských dějin. Je to právě ona hořká přítomnost tragické složky v něm, která nepřestává poutat pozornost. Díky ní bude toto období nejen navždy uchováno, ale také stále znovu interpretováno.

Není v lidské moci zapomenout příběh, na jehož počátku byl pouhý sen. Díky odhodlání a nezměrné odvaze jít a bojovat za sen, který všichni ostatní předem odsoudili, se tento příběh mohl stát skutečností. Skutečností protkanou nitkami intrik  a nenávisti, ale i nesobecké lásky. Dáte-li člověku naději, jako byste mu poskytli křídla. Vezmete-li mu ji, život ztratí smysl.

Situace na akciovém trhu před a po Černém pátku

Ryzák Phar Lap, australský národní hrdina 30. let dvacátého století, se na dráze objevil těsně před nástupem Velké hospodářské krize. Také Australané záhy na vlastní kůži pocítili hrůzné následky celosvětového ekonomického kolapsu: farmáři ztratili odbyt pro své dvě nejdůležitější exportní komodity, vlnu a pšenici. Australský export byl ochromen. Třicátá léta se do historie Austrálie vepsala jako chmurné období. Ceny vlny a pšenice klesly na nejnižší možnou hranici. To spustilo mechanismus masového propouštění. Austrálii postihla vlna nezaměstnanosti, kterou nejvíce pocítili lidé z té nejnižší vrstvy. Právě oni byli zbaveni iluzí ve světlé zítřky. Potýkali se s chudobou a zoufale hledali cosi, k čemu by se upnuli. K čemu by v těchto těžkých dobách mohli vzhlížet. Zkrušený národ pomalu začínal upadat do letargie. Potřeboval hrdinu, který by v srdci národa opět zažehnul vyhasínající jiskru naděje. A právě tehdy se objevil – on, žádný člověk, nýbrž kůň. Zpočátku jen zatracovaná investice, která svým vzhledem vzbuzovala spíše rozpaky. Podceňovaný outsider, který přišel „odnikud“. 

Tento příběh má váhu, kterou nevytvořila fantazie spisovatele, ale život sám. Někomu možná připomene pohádku Hanse Christiana Andersena O ošklivém káčátku, jiný v něm možná spatří obraz hrdiny z eposu. Inspirující příběh přesáhl ze sféry ryze sportovní až do kulturního dědictví s takovou razancí, že si jej Australané dodnes předávají z generace na generaci navzdory faktu, že rozhodně nekončí happy endem.

Australský národní hrdina: Phar Lap vítězící v Melbourne Cupu 1930
Impozantní valach neupoutával pouze svou mohutností, ale i sytě ryzou barvou srsti a postavou Goliáše. Jeho jméno v překladu z čínštiny „blesk z nebes“ znělo velmi poeticky. Na rozdíl od ostatních velikánů turfu působil Phar Lap na dráze pouze několik let, i tak se mu však podařilo vejít do lidských srdcí a stát se hrdinou, který zapsal Austrálii na dostihovou mapu světa.

Ukázka z připravované knihy Phar Lap: Kůň, legenda či mýtus.
Autroka: Phar.Lap (Inéz Chehaibi)