Unikátní fotografie z Agua Caliente 1932

Unikátní foto zachycující Phar Lapovo vítězství v Aqua Caliente v březnu 1932 / A rare photograph capturing Phar Lap after his famous victory in Aqua Caliente, March 1932.

Phar Lap po vítězství v Aqua Caliente 1932

Phar Lap po vítězství v Aqua Caliente 1932