Phar Lap, Cashy a Tommy Woodcock

Phar Lap, Cashy (vlevo) a Tommy Woodcock (vpravo) v roce 1932 v USA, před velkým závodem v Aqua Caliente.

Phar Lap, Cashy a Tommy.

Phar Lap, Cashy a Tommy.