Srdce šampióna na výlet do Melbourne nepojede

Austrálie – fanoušci velkého Phar Lapa zažili další zklamání. Šampiónovo obrovské srdce, které jej přivedlo k jeho 37 vítězstvím z 51 odběhnutých dostihů, do Melbourne nepojede. Národní muzeum v Canbeře požadavek na přepravu Phar Lapova srdce do Melbourne zamítlo. Vědecký výzkum totiž prokázal, že náročný transport by jej mohl poškodit. Phar Lapovo srdce je velice křehké a muzeum v Canbeře nechce riskovat případné poničení vibracemi způsobenými přepravou.

Andrew Sayers, ředitel muzea v Canbeře, tisku sdělil, že „je velice pyšný na to, že se tento skvost nachází právě ve sbírce jeho muzea. Zdůraznil též, že by samozřejmě rád vyhověl žádosti a zapůjčil srdce Phar Lapa do Melbourne, ale není možné vzhledem k jeho křehkosti. Mezi povinnosti muzea patří i uchovávat historické předměty pro generace příští, proto jsme se v tomto případě rozhodli poslechnout rady odborníků.“


Muzeum v Canbeře totiž celý případ postoupilo národním a mezinárodním autoritám a žádalo jednotné stanovisko, zda lze artefakt bezpečně zapůjčit do Melbourne a následně jej po uplynutí zápůjční lhůty opět dopravit zpět do Canbery. Na základě provedených vědeckých testů bylo ale zjištěno, že při přepravě hrozí nevratné poničení měkkých tkání artefaktu. Výzkum prováděli významní tuzemští i zahraniční odborníci. Ti se s definitivní platností shodli na konečném verdiktu a muzem v Canbeře pak toto stanovisko prezentováno mediím i zástupcům muzea Victoria. „Pokud chceme srdce šampióna udržet v jednom kuse, pak není možné žádosti o zapůjčení vyhovět,“ podotýká Sayers, proto bylo rozhodnuto, že Phar Lapovo srdce s konečnou platností do Melbourne nepojede.

Publikováno: 17.7.2010
Překlad: Phar.Lap
Zdroj: www.nma.gov.au
Zdroj obrázku: archiv autorky