Phar Lapův rodokmen aneb umět si číst mezi řádky I.

Rodokmen potomka podprůměrného importovaného hřebce Night Raid a nezvítězivší novozélandské klisny Entreaty stárnoucímu trenérovi H.R. Telfordovi doslova učaroval. Musel tedy obsahovat něco, co u něho vzbudilo takový zájem. Něco, čemu však ostatní kupci na dražbě v roce 1927 nevěnovali vůbec žádnou pozornost…
H. R. Telford (1929)
I tak se ale jeho rozhodnutí vložit naděje do hříběte starého jeden rok, tři měsíce a tři týdny pouze na základě podrobné studie jeho rodokmenu, dá přirovnat k rozhodnutí, která činí z králů hlupáky a z chudáků boháče! Proč? Protože v této fázi většinou ještě není ukončen vývoj hříběte a stále se utvářejí fyzické i psychické kvality zvířete, které spolurozhodují o jeho úspěchu či neúspěchu na dostihové dráze. A je zhola nemožné předpovědět dopředu jaké kvality kůň později na dráze prokáže. Buď měl tedy zchudlý trenér v onen osudný okamžik u sebe strážného anděla anebo si byl z nějakého neobjasněného důvodu naprosto jistý. Přikláním se k první možnosti, protože další etapa Telfordova života ukázala, že jeho teorie o odhadu výkonu koně na dráze na základě pouhé studie rodokmenu měla určité nedostatky. Sám totiž již nikdy nebyl schopen objevit dalšího koně Phar Lapova formátu. Ti, kdo kupují ročky na dražbách, kupují „naději.“ Než je učiněna závazná nabídka, je pečlivě


prostudován rodokmen koně nejméně pět generací nazpět. Pak jsou koně vyvedeni z boxů a předvedeni v aukčním kruhu, kde se na ně upírají tisíce očí a věnuje se jim stejná pozornost jako modelkám na předváděcím molu. U ročků nelze testovat rychlost, výdrž ani soutěživost. Tyto důležité vlastnosti jsou ještě neviditelné a tak jsou velké naděje vkládány právě do rodokmenu koně. Posuzuje se z mnoha úhlů pohledu a na případnou cenu má samozřejmě vliv i úspěch rodičů, sourozenců či předků koně na dráze. Genetika je však v mnoha ohledech zvrácená a závislá na mnoha aspektech. I kdyby měli dva mladí koně naprosto shodný rodokmen, může jeden z nich být v budoucnu šampiónem a druhý naprostým outsiderem. A tak se stává, že je kůň zakoupen např. pouze na základě toho, že „má krásné chody.“ Cena za hřebce se stanovuje na základě jeho chovného potenciálu, zvláště pak má-li v rodokmenu jedince, kteří zvítězili či se dobře umístili ve významných dostizích. Pohled do Phar Lapova rodokmenu dával sice tušit určitý příslib pro budoucí využití na dráze, ale rozhodně neskýtal žádné záruky.

Snem  každého trenéra je objevit podobný „zázrak“ jakým byl Phar Lap.
A konečně se dostáváme k tomu, proč bylo hříbě, z něhož se stal nejlepší dostihový kůň své doby a později i Australská legenda, prodáno za tak nízkou částku. Jeho rodiče se totiž na dráze příliš nepředvedli a tak kupci zřejmě ani od jejich potomka příliš mnoho neočekávali. Harry Telford však zaměřil svou pozornost na vzdálené předky. A jeho úsudek byl správný, i když zpočátku ho všichni ostatní měli za blázna. Zkusme se nyní na Phar Lapův rodokmen podívat z jeho úhlu pohledu…

(Pro zvětšení 2x klikni)

(Seriál na pokračování.)
Zdroj fotografií: thoroughbred heritage.com, archiv autorky