Phar Lap vs. Flying Childers

Flying Childers je považován za úplně prvního dostihového šampióna v historii turfu. To zřejmě zdědil po svém dědečkovi z matčiny strany jménem (Old) Careless, jednom z nejlepších dostihových koní od dob svého otce Spankera, který závodil za vlády Karla II.
Flying Childers byl odchován plukovníkem Leonardem Childersem na Cantley Hallu v Doncasteru v hrabství Yorkshire. Jeho otcem nebyl nikdo jiný než Darley Arabian, jeden ze tří zakládajících hřebců Anglického plnokrevníka.
Darley Arabian, nar.1700

Darley Arabian byl importován z Aleppa v Sýrii kolem roku 1704. Díky svému orientálnímu původu předával Darley Arabian svým potomkům kromě značné rychlosti a vytvalosti i svůj ohnivý temperament. Působil jako privátní hřebec v chovu na farmě v Aldby Parku v Yorkshiru a připouštěl pouze omezený počet klisen od jiných chovatelů. Naštěstí mezi klisnami, jimž byla udělena tato výjimka, byla i vynikající klisna Leonarda Childerse jménem Betty Leedes.

V roce 1714 Betty Leedes porodila hnědého hřebečka s lysinkou a čtyřmi bílými ponožkami. Pojmenován byl po svém chovateli Childers, jak bylo ostatně v té době zvykem. Childers upoutával pozorovatele již svým zjevem. Měřil 157 cm v kohoutku stejně jako jeho otec Darley Arabian, ale byl mnohem kompaktnějsí.


Mladého Childerse zakoupil vévoda z Devonshiru, který uctil osobu vlastní i chovatelovu tím, že jej přejmenoval na Devonshire Childers. Hřebeček si však na dráze zakrátko vydobyl zcela jiné pojmenování, pod kterým navěky proslul: Flying (Létající) Childers. Podle tehdejších zvyklostí vstoupil Flying Childers na dostihovou scénu až jako 6-letý. 26.4.1721 porazil v Newmarketu v matchi na 4 míle (6 437 m) Speedwella vévody z Boltonu. Další závod běžel v říjnu téhož roku opět v Newmarketu. Flying Childers se od svých sopeřů odpoutal hned od startu a do cíle spíš došel než doběhl. Ve třetím startu porazil v matchi pro tři koně nejen staršího koně jménem Almanzor, jehož otcem byl rovněž Darley Arabian, ale i hnědou klisničku Brown Betty. Další rok startoval Flying Childers pouze dvakrát. Na jaře 1722 již jako kůň nemalé reputace, nastoupil proti uznávanému šampiónovi jménem Fox. Jeho soupeř se již pyšnil řadou triumfů ve významných dostizích, ziskem několika královských trofejí a vítězstvím v matchi o neobyčejně vysokou částku 2.000 Guinejí. Flying Childers Foxovi poskytl výhodu šesti kilogramů, ale mohl mu poskytnout i pětkrát víc. Doslova si s ním pohrál a v cíli měl proti němu náskok 400 metrů. Své triumfy završil lehkým vítězstvím v Newmarketu 22.10.1722, kde porazil Chauntera.

 


V roce 1723, jako 8-letý, se na dráze objevil naposledy. Poprvé v dubnu 1723, kde opět deklasoval soupeře v Newmarketu a později v listopadu téhož roku, v matchi s koněm Bobsey. Zcela přesné záznamy o kariéře Flying Childerse se bohužel nedochovaly. Nevíme, za jakých podmínek běhal a kolik přesně vyhrál dostihů, s jistotou však víme, že nebyl nikdy poražen, ba ani přinucen oprvenství bojovat. Jeho dotishová kariéra skončila prostě proto, že se nenašel majitel ochotný poslat svého koně do předem prohraného dostihu.

Flying Childers v akci


Flying Childers doslova „vyrazil“ rozvíjejícímu se turfu dech. Byla dokonce vyslovena domněnka, že jemu podobný kůň se již nikdy nemůže narodit. Někteří současníci údajně měřili jeho časy na míli (1600 m), dvě míle (3200 m) a pět mílí (8000 m) a došli k pozoruhodným závěrům. Jeden z nich dokonce přísahal, že Flying Childers uběhl míli (1600 m) za rovnou minutu! Pokud bychom výše zmíněné tvrzení přijali, mohl by Flying Childers poskytnout dnešním předním mílařům 600 m náskok a ještě by je porazil! Anglický plnokrevník by od jeho dob smutně zdegeneroval. Takže podobná tvrzení dokazují spíše nábožnost obdivu tehdejších turfmanů ke koni, který zastínil nejen ostatní účastníky tehdejších dostihových klání, ale i kritičnost svých obdivovatelů.

Po skončení dostihové kariéry odešel Flying Childers do chovu, kde se výrazně uplatnil. Jeho krev se prostřednictvím syna Snipa a vnuka Snapa objevila v žilách dlouhé řady klasických vítězů vč. Sir Peter Teazla, Saltrama, Whiskera, Phantoma a zejména Whalebona – plemeníků zásadního významu. Bohužel dlouhodobě přežívající paternitní linii Flying Childers nezaložil.

V tomto směru uspěl jeho bravý bratr Bartlett´s Childers, prodaný chovatelem Childersem panu Barlettovi z Yorkshiru.Hřebec sev tréninku ukazoval slibně, ale bohužel se u něj začalo objevovat krvácení z nozder. Tento vážný nedostatek mu zabránil v zahájení vlastní dostihové kariéry. Přesto dostal v chovu příležitost, které velmi dobře využil.Postupně si získal pověst předního plemeníka.

Bartlett´s Childers

Kromě jiných dal hřebce Squirta, děda neporazitelného Eclipse. Díky jeho krvi si linie Darley Arabiana zajistila zprvu přežití a později i dominanci.

Bartlett´s a Flying Childers pedigree (pro zvětšení 2x klikni):

Zajímavost:
Rodokmen obou Childresů je velmi zajímavý. Ať se vydáte kterýmkoliv směrem, nakonec vždy narazíte na jméno hřebce nebo klisny čistě orientálního původu, což nás jen utvrzuje v tom, že orientální koně sehráli při zrodu anglického plnokrevníka rozhodujcí úlohu. Další zajímavostí je, že tehdejší chovatelé neváhali užít příbuzenskou plemenitbu. Rodokmen jasně ukazuje,že Spanker například kryl i svou vlastní matku, ze které se narodila nepojmenovaná klisna, pozdější prabába obou Childersů.

V rodokmenu jsou sice uvedena jména koní, ale za každým si můžete představit osobnosti, jejihž práci a snahy v sobě rodokmen obdivovaných Chlidersů spojil. Leeds, Darley, Childers, Routh, Fairfax, D´Arcy, Wywill a Buckingham přispěli každý svým dílem. Každý z nich totiž dovezl nějakou klisnu nebo hřebce orientálního původu. Rozhodli se pro určitá chovná spojení a jejich zásluhou se narodili oba výše zmínění hřebci. Zásluhou jiných zase další vynikající koně a tak se s přispěním všech tehdejších majitelů a chovatelů zrodil anglický plnokrevník – nejrychlejší a nejobdivuhodnější kůň světa.

Zdroj informací: Království za koně, www.tbheritage.com
Zdroj obrázků: Internet, archiv autorky