Phar Lap aneb věřte nebo nevěřte

Když bylo ukončeno vyšetřování týkající se podivných okolností Phar Lapova úhynu v Menlo Parku v dubnu 1932, vyšel v jednom nejmenovaném Americkém deníku článek, jehož první věta zněla: „Věřte si čemu chcete, ale ani jeden z elitních vědců neví, co vlastně zabilo Phar Lapa.“ Autor výše uvedené věty tehdy jistě netušil, jak velkou světu sdělil pravdu. V jedné jediné větě totiž vystihl situaci, která přetrvala 75 let. V roce 1945 dokonce jeden Australský deník uspořádal „soukromé“ pátrání a vydal se přímo za majitelem ranče Perry Stables do amerického Athertonu ležícího poblíž Menlo Parku v Kalifornii, Edwardem Perrym. 

Edward Perry, majitel stájí v Menlo Parku v Kalifornii (archivní záznamy):

Tihle Australani, všichni do jednoho – a trenéra koně nevýjimaje, to oni byli pravou příčinou smrti toho koně! Nechali ho žrát vojtěšku a krmili ho k tomu jádrem, které dovezli z Nového Zélandu. To zrní bylo zatuchlé a zapařené – zřemě se tak stalo již během přepravy na lodi. Dávali mu toho „jedu“ vědro denně. A ta vojtěška k tomu, to byl začátek Phar Lapova konce.“
Reportéři Australského deníku se – my už dnes víme, že mylně – domnívali, že teorie o otravě arzenem byly pouze pomluvy. Všechno začalo s nálezem mikroskopického množství arzenu ve Phar Lapově zažívacím traktu, na listech stromů poblíž ranče a na pastvinách ležících poblíž chemicky ošetřených stromů.
Edward Perry, majitel stájí v Menlo Parku v Kalifornii (archivní záznamy):
„Tohle množství by koně rozhodně nezabilo, ale nepopírám, že se ti Australané nedopustili žádné chyby. Podle mého názoru udělali jednu velmi podstatnou, neřídili se mými radami, aby tam svého koně nevodili, protože stromy byly ošetřeny postřikem proti hmyzu. Nevěnovali evidentně mému varování vůbec žádnou pozornost.“
Zde se výpověď Eda Perryho liší od tvrzení novinářů – snad v honbě za novinářskou senzací – protože v tisku se objevily zprávy, že Australský tým nebyl na chemický postřik nikým upozorněn. Pravda se nám tedy opět skrývá mezi tato dvě tvrzení. Můžete si věřit čemu uznáte za vhodné. A podobných příkladů byste ve Phar Lapově příběhu našli víc než dost.
Např. sám Tommy Woodcock ve svých tvrzeních původně velmi striktně trval na tom, že „Bobby“ nedostával příliš zeleného a že výše zmíněný oves byl v naprostém pořádku. Ve své výpovědi rovněž tvrdil, že k pytlům s krmivem se nemohl nikdo dostat. Později ale připustil, že se někomu přeci jen mohlo podařit poškodit obsah posledního z pytlů, v němž se skladovalo krmení pro Phar Lapa. Opět tu máme tvrzení, která jdou přímo proti sobě jako bílá a černá.

 

Phar Lapův veterinář, Bill Nielsen se z profesního hlediska přiklonil k výpovědi učiněné Tomem Woodcockem. Nielsen byl také prvním veterinářem, který při pitvě šampióna došel k názoru, že Phar Lap byl pravděpodobně otráven. Utvrdil jej v tom nález podivné toxické substance, který objevil v jeho zažívacím traktu. Výsledky svého bádání také za pár hodin sdělil novinářům…
Bill Nielsen, Phar Lapův osobní veterinární lekář:
„Pokud by byla příčinou smrti čerstvá vojtěška, proč tyto potíže postihly jen Phar Lapa? I ostatní koně ve stájích ji dostávali do žlabu. To samé se týká i arzenu objeveného na listech stromů. Phar Lap nebyl jediným koněm, který tu a tam uštípl nějaký ten lísteček. Ne, tohle bylo něco jiného, něco velmi podivného.“

Doktor Creely, další veterinář, přizvaný k případu Dave J. Davisem, rovněž potvrdil tvrzení Billa Nielsena, nebyl však už tak konkrétní, uvedl jen, že se v žádném případě nejednalo o koliku.

Doktor Carl Masoero,veterinární lékař z Tanforana, novinářům sdělil, že i on objevil jakousi neznámou toxickou substanci, která podle jeho názoru zřejmě měla přímý vliv na úhyn Phar Lapa.

Finální ohledání pak bylo provedeno profesorem Frankem Greenem. Bill Nielsen, Dave J. Davis a Wendel Vincent z úřadu Western Food and Drug Administration k němu byli rovněž přizváni. To, co zbylo z Phar Lapových orgánů pak profesor podrobil přísnému zkoumání, na jehož základě pak všichni vydali společné prohlášení, že: „nevědí jak Phar Lap zemřel a že se to patrně ani nikdy nezjistí.“ Bill Nielsen zpočátku ostře vystoupil proti výše uvedenému tvrzení, ale nakonec byl umlčen hlasem většiny. Sám se však nikdy s tímto tvrzením neztotožnil, protože byl totiž přesvědčen, že Phar Lap byl otráven. (My dnes již víme, že jeho předpoklad byl správný – více zde.)

Harry Telford si rovněž najal experty, kteří se snažili najít onen chybějící článek – co vlastně zabilo Phar Lapa. Detektivové ale zklamali Harryho očekávání, neboť potvrdili pouze jeho vlastní podezření. Někdo z jeho týmu, z lidí, kterým tolik věřil, neodvedl řádně svou práci. I když se dozvěděl, že člověk, kterému věřil nejvíce, Tommy Woodcock, nepropadl zářivému nočnímu životu jako zbytek šampiónova realizačního týmu a byl přítomen i v onen osudný okamžik, i tak padla Telfordova zloba právě na Tommyho. On byl podle starého trenéra za toho koně osobně odpovědný! Když se Woodcock vrátil zpět do Austrálie, Harry Telford vybuchl: „Běž mi z očí! Už Tě nechci nikdy vidět!“ A Tommy šel… Po smrti Phar Lapa nastalo pro Harryho těžké období. Až v roce 1953 dokázal jeho svěřenec Silver Hawk zvítězit v Rosehill Guineas v kurzu 100:1. Austranalé čekali, že Silver Hawk zaujme místo velkého Phar Lapa, který v roce 1929 rovněž v Rosehill poprvé debutoval. Silver Hawk však nebyl Phar Lap. Už nikdy nevyhrál další závod.
Tommy Woodcock zůstal chvíli v Americe. Byla mu totiž nabídnuta místa u předních amerických trenérů a majitelů stájí. Dave J. Davis se také nezachoval příliš férově – zdržoval platby, které Tommymu za jeho služby dlužil a nakonec zaplatil až poté, co klesl kurz dolaru, aby tak srazil dlužnou částku na minimum. I navzdory výše uvedeným faktům chtěl však Davis Woodcocka i nadále ve svém týmu. Poté, co se záležitosti okolo smrti Phar Lapa začaly uklidňovat, přiklusal za Woodcockem s „velkorysou nabídkou.“ Hned spustil: „Budou další koně. Chci tu založit silný a dobrý tým. Zůstaneš nebo ne?“

Tommy se však dlouze nerozmýšlel, „jeho“ Phar Lap byl navždy pryč a Davisovi ho už nic netáhlo. Pečlivě zvážil všechny nabídky a vzal místo trenéra u Eillise Sharpeho Kilmera, majitele mnoha dobrých koní vč. šampióna Sun Beaua. Spolu s ním odešli i Billy Elliot společně s Billem Nielsenem. Nebylo tedy více dobrého Phar Lapa ani jeho realizačního týmu.

Dave J. Davis se usadil v Americe a zakoupil tam farmu Oak Dell Stud. Žil dál s vidinou, že někde přeci musí existovat další „Phar Lap.“ Dovážel proto převážně koně Novozéladnského chovu. Podařilo se mu sice odchovat několik výtečných koní vč. Phar Rong (což thaisky znamená „Hrom“), ani jeden z nich mu však Phar Lapa nikdy nenahradil.

Vlastně nikdo z výše uvedených již nikdy neměl to štěstí, aby potkal koně Phar Lapových kvalit. Zůstaly pouze živé vzpomínky, smutek a prázdnota. Díky otázkám vznášejícím se nad Phar Lapovou smrtí se rány nikdy zcela nezacelily a tak nemohlo přijít ani očekávané rozhřešení.

Zdroj obrázků: archiv autorky