Kostra Phar Lapa nakonec dozná změn

Po úhynu slavného Phar Lapa v roce 1932 věnoval Dave J. Davis (majitel koně) kostru šampióna novozéladskému Dominion Muzeu, kde byla v roce 1938 i poprvé k vidění. V současnosti je  majetkem Muzea Te Papa (NZ).

V září 2010 zapůjčilo muzeum Te Papa kostru slavného koně kolegům do Melbourne. Žádosti bylo vyhověno jen proto, že šlo o mimořádnou událost, totiž oslavy spojené se 150. ročníkem slavného Melbourne Cupu, který Phar Lap v roce 1930 fenomenálním stylem vyhrál. Kosti Phar Lapa se tak historicky poprvé vydaly na cestu do Austrálie, kde je vystavili po boku famózního Phar Lapova exponátu.
Vedení muzea Te Papa bylo již několikrát upozorněno, že kostra slavného Phar Lapa má jisté anatomické nedostatky, čili, že není sestavena správně. (Přesné info zde.) Toto tvrzení se tváří v tvář exponátu ukázalo být opodstatněným.

Management muzea Te Papa celkem dlouho řešil dilema, zda zachovat původní vzezření kostry z roku 1938 i s její původní historickou autenticitou, nebo poupravit kostru Phar Lapa tak, aby opravdu tvořila anatomicky přirozený celek. Původně vydal tiskové prohlášení, ve kterém prohlásil, že na kostře Phar Lapa nehodlá měnit nic, ale nakonec se zdá, že se vedení muzea umoudřilo. Akceptuje připomínky ze strany odborníků i fanoušků slavného koně a nechává kostru Phar Lapa odborně upravit.

Robert Clendon a doktor Alex Davies diskutují o umístění
Phar Lapovy levé přední a lopatky. Photo: Kate Whitley, Te Papa
V roce 1938 se na sestavování kostry podílel restaurátor Domingtonského mueza, pan Charles Lindsay, který na projektu pracoval společně s osteologem E. H. Gibsonem, jenž v té době působil na Lekářské škole v Otagu. Na to, že ani jeden z výše jmenovaných pánů nebyl expertem na koňskou anatomii, odvedli bezpochyby skvělou práci. Jenže důsledkem jejich neznalosti pozic některých kostí v kostře koně došlo k řadě menších chyb, které však vedly k tomu, že výsledná podoba kostry se neshodovala s fyzickým zjevem Phar Lapa. Výsledný efekt ještě zhoršili přidáním kovové podpěry, jejímž úkolem byla fixace krčních obratlů i lebky v přirozené poloze. Snaha jistě byla, ovšem výsledek se nepovedl, protože tíha lebky způsobila pokles celé konstrukce do polohy pro koně zcela nepřirozené.
Novinový výstřižek z roku 1938 ukazuje původní expozici kostry.
(E.H. Gibson (vlevo) a Charles Lindsay.
Po návratu kostry z Melbourne (Austrálie) tedy pracuje na správném sestavení kostí speciální tým. Vedení muzea Te Papa počítá s tím, že veškeré práce by mohly být ukončeny již v prvních měsících roku 2012, pak by měla být expozice opět zpřístupněna veřejnosti. 
Důležitou osobou v týmu je profesor veterinární anatomie, doktor Alex Davies, který je sice již v důchodu, ale o Phar Lapa se vždy zajímal. Snad proto nesmírně rád akceptoval nabídku na spolupráci na tomto projektu. Zbytek týmu tvoří zaměstnanci muzea Te Papa, kteří pod Daviesovým pečlivým dohledem sestavují jednotlivé části kostry tak, aby co nejvíce odpovídaly skutečnosti.
Doktor Alex Davies kontroluje pozici páteřních obratlů.
Klíčové bylo zřejmě Daviesovo rozhodnutí skládat kostru vedle fotografie Phar Lapova exponátu, který je v životní velikosti na bílém pozadí. Tým se tak snaží, aby se postoj exponátu shodoval i s postojem Phar Lapovy kostry. 
Phar Lapova kostra je sestavována tak,
aby co nejvíce odpovídala exponátu umístěnému v Melbourne.
Samotné fyzické skládání kostí zajišťují Robert Clendon a Hayden Prujean. Doktor Davies jejich počínání sleduje a případně poskytuje cenné rady.
Provedené změny na kostře dosud zahrnují prodloužení celkové délky i zakřivení páteře. Bylo rovněž nutné snížit přední část kostry, čímž se docílilo i správného umístění kohoutku a vylepšení pozice všech končetin, vč. karpálního kloubu a sezamských kůstek. 
Jak správně sestavit kostru koně?
Hayden Prujean a Alex Davies.
 Photo: Kate Whitley, Te Papa
O dalším průběhu prací slíbilo muzeum Te Papa veřejnost i nadále informovat. Více se dozvíte zde.
Překlad: Phar.Lap
Zdroj informací i fotografií: http://blog.tepapa.govt.nz
http://www.stuff.co.nz