Ach, ta genetika


Irští genetičtí experti zjistili, že geny
Darleye Arabiana se v dnešním chovu plnorevníka vyskytují v daleko větší míře než geny dalších dvou zakládajících hřebců – Byerley Turka a Godolphin Barba. 

Matematicky vyjádřeno je Darley Arabian odpovědný za 95 % všech chromozomů Y (geny, které přenáší hřebec) v celosvětové populaci Anglického plnokrevníka,“ říká profesor Patrick Cunningham z univerzity Trinity College.
Profesor Cunningham z Trinity College v Dublinu spolu s kolegy totiž provedl rozsáhlou studii DNA dnešních závodních koní. Pomocí plemenných knih stopovali jejich předky až do roku 1792 a došli k překvapivým závěrům: dnešní angličtí plnokrevníci se kříží více méně už jen mezi sebou, to ale nebyl jev typický pro rok 1700. V té době totiž koně sdíleli pouze třetinu svých genů. Dnes se tento poměr vyšplhal na polovinu! Navíc pouze 28 jedinců z miliónu historických plnokrevníků mělo prý vliv na efektivní utváření genetické základny, která se podílela na vzniku moderního plnokrevníka!!! Výsledky tohoto výzkumu tak zcela jednoznačně vyvrátily správnost prvních teorií o vystopování vítězů na základě pouhé studie jejich rodokmenu.

V 19. století se tyto souvislosti jako první pokusil odhalit Australan Charles Bruce Lowe (1845- 1894). Velice podrobně zkoumal rodokmen každého koně, který zvítězil v klasických dostizích ve Velké Británii (St. Leger Stakes, Epsom Derby Stakes a Epsom Oaks). Pak rozdělil vítěze podle jejich matek a vytvořil rodiny a podrodiny podle toho, kolikrát se jim podařilo zvítězit. A dospěl k závěru, že nejúspěšnější rodinou byla ta, která obsahovala jméno klisny Tregonwell Natural Barb Mare. Více o této teorii zde.

Lowe nám pouze vytyčil směr,“ říká dále Patrick Cunningham, „a naším úkolem bylo, abychom prozkoumali pravdivost jeho teorie.“ S použitím moderní technologie byli vědci schopni prozkoumat mitochondrickou DNA, která se přenáší pouze pomocí matek. Odebrali vzorky 19 nejdůležitějších rodin a zjistili, že polovina z nich Loweho schématu neodpovídá.


Původní historické rodokmeny v sobě mají mnoho mezer a jsou nejasné,“ říká profesor Cunningham. „Statisticky se jako nejvlivnější sice jeví rodina založená klisnou Tregonwell Mare, která přispěla největším počtem genů, ta ale ovlivnila jen 14 % všech mateřských linií. Dále pak víme jistě, že existovali pouze tři zakládající hřebci: Darley Arabian, Godolphin Barb a Byerley Turk, ale pouze jeden z nich ovlivnil svými geny značně celý vývoj plnokrevníka. Předpokládáme, že Byerley Turk sloužil jako základ celého chovu,“ říká Cunningham. „Po čase ale začala v chovu postupně dominovat linie Darley Arabiana.“


Vědci rovněž zkoumají výkonnost koní na dráze a hledají genové souvislosti. Koně mají totiž některé geny podobné jako lidé a právě tyto geny hrají důležitou roli při celkové výkonnosti a svalové aktivitě. Např. EPO gen umožňuje tělu produkovat červené krvinky, díky nimž dochází k okysličování krve, ACE gen zase ovlivňuje celkovou míru vytrvalosti.


V budoucnu by prý mělo být možné dokonce eliminovat genetické vady, které se u některých plnokrevníků vyskytují – např. vady končetin či krvácení z plic. Genetika nicméně ovlivňuje výkon koně na dráze pouze z jedné třetiny, zbytek závisí na environmentálních faktorech jako jsou trénink a vyvážená krmná dávka.

Zpracováno podle článku Wendy Barnaby

Phar Lap aneb umět si číst mezi řádky X.

Jak Darley Arabian souvisí s Phar Lapem? Velmi. Pokud byste si totiž dali tu práci a vypsali si všechny Phar Lapovy předky, dostali byste se právě až k tomuto hřebci. Jinými slovy to znamená, že Phar Lap pochází z krevní linie založené Darley Arabianem. Proto jsem se rozhodla, že se na tohoto člena zakládající trojice v tomto článku podíváme blíže.
Příběh Darley Arabiana začíná na Syrské poušti poblíž Aleppa, mezi kočovnými kmeny Fedanských beduínů. Jejich šejk Mirza II vlastnil nádherného hnědáka pocházejícího z uctívané rodiny Kohejlan. Roček, (nar.1700) se velmi zalíbil jednomu z Britů, Thomasi Darleyovi. Šejk Darleyovi často opakoval slova znějící jako Manak nebo Manica, ale zřejmě to bylo „Muniqui,“což je arabský výraz pro velmi slibného koně.Darley nade vše miloval lov, koně a vyjížďky vlahým anglickým venkovem. Živil se však obchodem a ten ho přivedl až do žhnoucí pouště arabského poloostrova. Ze svých zvyků však neslevil ani tam. Stal se členem jakéhosi místního loveckého spolku v Arábii a získal i různé styky. Existují dvě různé verze, jak Darley k cennému hřebci přišel. První tvrdí, že Darley se domluvil přímo se šejkem na koupi tohoto koně. Cena byla stanovena na 300 zlatých sovereignů. Když se však měl zmíněný obchod uskutečnit, šejk náhle změnil názor a prohlásil, že je pro něj nepřípustné, aby se rozloučil s nejcennějším koněm ze svého stáda. Darley se v žádném případě nehodlal se šejkovým rozhodnutím smířit. Díky svým vlivným kontaktům zoorganizoval do pouště tajnou výpravu a koně šejkovi uloupil. Naložil ho na loď v přístavu Smyrna a v roce 1704 odplul i se zvířetem do Anglie. Druhý příběh vypráví, že Darley koně získal od šejka výměnou za loveckou pušku. Je čistě na Vás, čemu budete věřit. Prokazatelné je jen to, že se hřebec do Anglie opravdu dostal.

Thomas Darley a jeho hřebec

Když Thomas Darley dorazil domů, pojmenoval koně Darley Arabian a věnoval ho svému bratru Johnovi na rodinné sídlo ležící v Aldby poblíž Leedsu. Byl si více než jistý, že tento hřebec vnese do jejich chovu především své orientální kvality.

Domov Darley Arabiana – Aldby Hall

John Brewster Darley jej používal zpočátku ke krytí vlastních klisen. Sice měl jen dvě, ale obě mu ve spojení s Darley Arabianem daly pohledné a hlavně úspěšné dostihové koně, Almanzora a Aleppa. Jejich úspěchy na dráze pak přilákaly pozornost zdejších chovatelů, kteří se začali o podivuhodného hřebce blíže zajímat. Thomas Darley vysvětlil svým krajanům, že hřebec pochází z velmi ceněné rodiny arabských koní. Postupem času se tedy Darley Arabian stal v kraji populárním. Výše zmíněná popularita ještě narostla po triumfech jeho syna Flying Childerse. Darley Arabian připouštěl klisny od roku 1706 do roku 1719. Zemřel v Aldby Hallu v roce 1730 v úctyhodném věku 30 let.

Dobová rytina Darleye Arabiana

Dobové záznamy hovoří jasně o tom, že Darley Arabian připouštěl jen velmi malý počet klisen jiných chovatelů. Navzdory této „nevýhodě“ však zplodil až neuvěřitelný počet dobrých koní jakými byli: Flying Childers, Barttlet´s Childers, Almanzor, Aleppo, Cupid, Brisk, Daedalus, Dart, Skipjack, Manica, Lord Lonsdale’s Mare, a Lord Tracy’s Mare. Je jasně prokazatelné, že pokud nějaký hřebec ovlivnil výrazně směr chovu Anglického plnokrevníka, pak to byl jednoznačně Darley Arabian – podrobnosti zde.

Schéma přímé paternitní linie založené Darley Arabianem (pro zvětšení 2x klikni):


Zdroj informací: thoroughbred heritage.com
, Michal Horáček – Království za Koně
Zdroj obrázků: Internet

Phar Lapův rodokmen aneb umět si číst mezi řádky IX.

(pokračování)

PRAYER WHEEL (1905 – 1924)

Majitel: Sir George Clifford, Richard Mahoney
Chovatel:Sir George Clifford
Narozena: 1905
Zemřela: 1924
Výsledky na dráze: 1-0-0

Životní cesta Prayer Wheel nezačala zrovna příznivě. Nad osiřelou klisničkou se stahovala černá mračna. Majiteli hřebčína, George Cliffordovi, se zdála příliš malá než aby z ní mohl být dostihový kůň. Rozhodl se tedy nechat ji utratit. Naštěstí, snad zasažen náhlou prozřetelností, si to ale nakonec rozmyslel a klisnu daroval panu Harrymu Thomsonovi.Harry Thomson byl hlavním manažerem na Kelburn Studu v Canterbury, který vlastnil další z vlivných majitelů tehdejší doby – pan Hugo Friedlander. Klisna dostala jméno Prayer Wheel (doslova: Modlící mlýnek). Nadráze byla více než průměrná, ale v roce 1910 zvítězila v nevýznamném dostihu. Její kroky poté směřovaly do chovu, kde dala dvě hříbata. Pak byla opět Thompsonem prodána panu W.A.Nichollsovi do hřebčína Trelawny Stud (později přejmenovaného na Spring Grove Stud) ležícího poblíž Belfastu.

Prayer Wheel byla v tomto hřebčíně v srpnu 1920 připuštěna hřebcem Winkie. Nicholls ji však zanedlouho prodal za 20 guinejí (v roce 2005 cca 1500 dolarů) kupci jménem Richard Mahoney. Ani u něho se dlouho neohřála. Obratem ruky byla prodána dvěma sportovním nadšencům – Arturu Elworthymu a Timaru Rhodesovi na Nový Zéland. (Pozn. autorky: Tito pánové jsou proto také uvedeni jako oficiální chovatelé klisny Entreaty (nar. 1920), ale byl to vlastně Nicholls, kdo nakryl její matku hřebcem Winkie).

Prayer Wheel byla po porodu v roce 1920 poslána do Longbeach ke hřebci Gay Lad. Z tohoto spojení se narodila klisna Gay Round, pozdější prabába vítěze Dunedin Cupu Hobgoblina.

Bohužel, opět zasahuje nevyzpytatelný osud. Prayer Wheel, která v mládí jen o vlásek unikla jisté smrti, se v roce 1924 utopila v říčce poblíž hřebčína právě v době, kdy její dcera – elegantně pojmenovaná Entreaty (Prosba) – absolvovala svůj první a poslední závod v životě. Neuspěla. Elworthy a Rhodes ji rychle prodali za 60 Guinejí (něco kolem 4700 dolarů v roce 2005) Alexandru Robertsovi na Seadown Stud. O klisně Entreaty si již povídat nebudeme, neboť jsem se jí podrobně věnovala v tomto článku.

Zajímavost:
v první polovině 19. století udělal Lord Astor neobvyklé rozhodnutí a poslal svou nevzhlednou klisnu Conjure ke špičkovému a velmi drahému hřebci William the Third, ne jednou, ale hned čtyřikrát. Výsledky se dostavily tak, jak si je lord Astor vykalkuloval. V roce 1905/1906 vzešly z toto spojení: Winkipop - vítězka One Thousand Guineas a Trird Trick, jejíž potomci se stali vítězi mnoha klasických dostihů. Uveďme např. Pennycomequick (Oaks), Court Martial (Two Thousand Guineas), Short Story (Oaks) a Ambiguity (Oaks). Jejich poloviční bratr Pilliwinkie (nar. 1910) se stal dobrým plemeníkem ve Francii.
William The Third (St Simon – Gravity, Wisdom) 

Winkipop (William The Third – Conjure, Juggler)

Pennycomequick (Hurry On – Plymstock, Polymelus) 

Court Martial (Martian – Discipline, Treadmill)


V roce 1912 dala Conjure Winkieho. Tenvšak na dráze nijak nevynikal a tak byl v roce 1915 prodán za cenu 100 Guinejí panu J. Reidovi a poslán na Nový Zéland. V chovu po sobě Winkie zanechal 5 vítězů: Bonnie Winkie, Many Kittle, Red Wink, Comic Song a nejvíce význačným se stal výše zmíněný Pilliewinkie, který zvítězil v CJC Metropolitan Handicapu a DJC Dunedin Cupu. Pak byl přesunut do Melbourne, kde vyhrál šest důležitých závodů ve Flemingtonu, vč. Melbourne Stakes 1925 (později přejmenován na MacKinnon Stakes), ve kterém porazil vítěze Melbourne Cupu jménem Windbag.

Windbag (Magpie – Charleville, Charlemagne)


Otec Phar Lapovy matky Winkie (GB) si naši pozornost zaslouží. Proč? Hned ze čtyř důvodů: byl to nádherný chovný kůň s úžasným rodokmenem. Tato skutečnost byla však řádně oceněna až po jeho exportu do Austrálie. Hřebec měl nápadně ryzé zbarvení srsti. a právě odtud zřejmě pochází gen předaný Phar Lapovi z matčiny strany. Chovatelé jej příliš nevyhledávali – jeho bojovný charakter jim příliš neseděl. Pamětníci popisují Winkieho jako divokého a neurvalého koně, což nás přivádí k tomu, proč projevoval Phar Lap na dráze tolik bojovnosti, když porážel své soupeře. Winkie dal v Austrálii pouze 6 ročníků hříbat. V roce 1921 totiž náhle uhynul – ale i tak měl na australský chov velký vliv.

Rodokmen (pro zvětšení 2x klikni):


Zdroj fotografií:
thoroughbred heritage.com, archiv autorky

Phar Lapův rodokmen aneb umět si číst mezi řádky VIII.

(pokračování)

CATHERINE WHEEL (1891 – 1905)

Majitel: George Clifford
Chovatel: E. Gates
Narozena: 1891
Zemřela: 1905
Výsledky na dráze: ?

V roce 1899 prodal E. Gates mnoho dobrých chovných klisen, včetně Catherine Wheel. Ta byla zakoupena chovatelem panem George Cliffordem za 100 Guinejí. Clifford udělal zajímavý a také velmi nákladný experiment. Svou nově zakoupenou klisnu ihned poslal do Austrálie, kde ji nechal připustit synem St Simona, který se jmenoval Bill Of Portland.

Bill of Portland, nar. 1890 (St Simon – Electric Light, Sterling)

Tento riskantní tah se mu však vyplatil, neboť z tohoto spojení se narodil Treadmill. Tense stal v sezóně 1903/1904 šampiónem Novozéladských tříletků a později i vynikajícím plemeníkem v hřebčíně Stonyhurst Stud pana Clifforda.

O tom, že náhoda hraje často při zrodu šampiónů významnou roli, bychom mohli vést dlouhé debaty. Nejinak tomu bylo i v případě Phar Lapa, protože čas určený klisně Catherine Wheel se jako by symbolicky zastavil v den, kdy porodila dceru – Prayer Wheel (nar.1905). Její jméno se však díky dceři Prayer Wheel objevuje v rodokmenu jednoho z nejslavnějších koní dostihové historie – Phar Lapa.

V rodokmenu Catherine Wheel najdeme i hřebce Newminstera, nar. 1848.

Newminster (Touchstone – Bee´s Wing, Doctor Syntax)

Rodokmen (pro zvětšení 2x klikni):

Zdroj fotografií: thoroughbred heritage.com, archiv autorky

Phar Lapův rodokmen aneb umět si číst mezi řádky VII.

(pokračování)

Nyní se dostáváme k maternitní (mateřské) linii Phar Lapova rodokmenu.

MISS KATE (1873 – ?)

Narozena: 1873, exportována na Nový Zéland v roce 1881
Majitel: Robert Wilkin
Chovatel: ?
Zemřela: ?
Výsledky na dráze: ?

Miss Kate (známá v Anglii spíše pod jménem Mrs Willins) byla importována Johnem Carterem. Carter z části vlastnil a také řídil hřebčín Maronan Run. Druhým vlastníkem hřebčína byl zámožný pastor a obchodník Robert Wilkin z Jižního Canterbury.Oba výše zmínění pánové byli hluboce oddáni chovu anglického plnokrevníka. Wilkin byl navíc i spoluzakladatelem společnosti A.& P v Canterbury. Carterův vrchní podkoní, emigrant z Yorkshiru, jménem Edward Gates, po smrti svého zaměstnavatele převzal vládu nad chovem i chovnými klisnami, a to včetně Miss Kate.Miss Kate po sobě zanechala syna jménem Perkin Warbeck II, který nikdy nezávodil. Dále pak dva dobré hřebce: Apremont Sultana (nar. 1884), který zvíězil v Dunedin Cupu a Prime Wardena (nar. 1887), vítěze Canterbury Cupu, Metropolitan a Great Autumn Handicapu v Riccartonu.Větší význam v chovu jí však zajistily až dcery Anthelope (nar.1883), Kate Greenaway(nar.1888) a zejména Catherine Wheel(nar. 1891).Anthelope figuruje v rodokmenech slavných plnokrevníků: např. Novozéladského šampióna jménem Kindergarten, vítěze AJC Derby, Sydney Cupu, Tancred Stakes aj. – Prince Granta, dále vítěze Melbourne Cupu 1971 Silver Knighta a mnoha dalších.

Kindergarten, (Kincardine – Valadore,Valkyrian)

 
Anthelope se objevuje i na pozadí mnoha podrodin pocházejících od hřebce Prince Palatine, ale figuruje i v mnoha dalších. Kate Greenaway se zase objevuje v rodokmenu výtečného Rajah Sahiba, vítěze Caulfield Guineas, Doncaster a Stradbroke Handicapu a Cox Plate.
Prince Palatine (Persimmon – Lady Lighfoot, Isinglass)

V samotném rodokmenu Miss Kate se vyskytují dva klíčoví hřebci se zásadním vlivem na chov anglického plnokrevníka v celosvětovém měřítku – Melbourne a Touchstone.

Melbourne (Humprey Klinker – Mare by Cervantes, Cervantes)
Touchstone (Camel – Banter, Master Henry)

 

Rodokmen (pro zvětšení 2x klikni):

Zdroj fotografií: thoroughbred heritage.com, archiv autorky