Překročena hranice 45.000 návštěvníků/The border of 45.000 visistors exceeded!

Před několika hodinami návštěvnost tohoto blogu překročila 45.000! Děkuji všem věrným fanouškům Phar Lapa! 
Zůstaňte!
Only a few hours ago has the visitors rate exdeeted over 45.000!Thank all the devoted fans of Phar Lap! 
Stay!
Zdroj obrázku: archiv autorky