Překročena hranice 40.000 návštěvníků/The border of 40.000 visistors exceeded!

Před několika dny návštěvnost tohoto blogu překročila 40.000! 
Děkuji všem věrným fanouškům Phar Lapa! 
Zůstaňte!
Only a few days before has the visitors rate exdeeted over 40.000!
Thank all the devoted fans of Phar Lap!
Stay!
Zdroj obrázku: archiv autorky