Phar Lap a jeho DNA

DNA

23.11.2001 – srdce v Canbeře, kůže v Melbourne, kostra na Novém Zélandu: ano, literárně je na místě konstatovat, že Phar Lap, australský hrdina počátku 30. let. 20. století, je všude.
Nyní se však pod záštitou Národního australského muzea rýsuje projekt,  jehož ústřední myšlenkou je  možnost sjednocení všech výše uvedených artefaktů „Big Reda“ za pomocí jeho DNA. Vědci se snaží zjistit, zdali  genetický materiál obsažený ve výše zmíněných artefaktech odolal náporu chemických látek užitých  v průběhu konzervačního procesu. V případě, že by struktura DNA nebyla narušena, bylo by možné jej opětrovné použítí. Zatím však není vůbec jisté, jak se situace bude dále vyvíjet.
Podle Radio National Breakfast zpracoval Phar.Lap
Překlad: Phar.Lap