„Phar Lapova kostra má především historickou hodnotu…“

… tak reagovalo na nedávno rozvířenou debatu ohledně správného sestavení Phar Lapových kosterních ostatků vedení muzea Te Papa (NZ). Oddaná fanynka totiž pomocí naskenované fotografie a grafického programu poukázala na to, že kostra šampióna anatomicky neodpovídá originálu a tudíž je zřejmě špatně sestavena. (více zde)

Muzeum Te Papa nelenilo a najmulo si odborníka, jehož úkolem bylo celou situaci prozkoumat a následně vydat prohlášení. Na svém blogu pak zveřejnilo zprávu, kde cituje názor odborníka na celou kauzu:

Snímek, který byl k demonstraci nesprávného kosterního uspořádání použit, byl vyfocen tak, že šampión má své končetiny v široce rozevřeném (předváděcím) postoji a navíc fotografie byla pořízena čočkou pro tzv. širokoúhlé snímky. Vzhledem k tomu, že širokoúhlá čočka ve fotoaparátu deformuje rozměry focených objektů, které jsou k fotoaparátu nejblíže, výsledkem je značné nereálné „pokřivení“ foceného objektu, které je známé jako tzv. paralaxová chyba. Z toho důvodu se proto na sporném snímku jeví, že zvláště žebra šampióna jsou naprosto mimo správnou pozici… Aby mohla být provedena správná analýza, je k dokazování třeba užít fotografie, které byly nafoceny stejnou čočkou a u kterých tedy nedochází k výše uvedené deformaci předmětů čočkou objektivu.

Pokud tedy porovnáte takové snímky – je evidentně zřejmé, že Phar Lapova kostra je celkem v normální pozici, tudíž chybné úspořádání lze zcela vyloučit. Na níže uvedeném snímku sice také nejsou rozměry shodné, ale i tak je zřetelně vidět, že posun není tak evidentní, i když ani zde nelze obě vrstvy dostat do úplného zákrytu. Šampiónova kostra byla sestavena v roce 1933 dvěma odborníky, kteří se platili z veřejných sbírek a samotná hodnota Phar Lapovy kostry je spíše historická než anatomická.

Otázkou tedy zůstává, zdali by měla být tato kostra rozebrána a znovu sestavena takovým způsobem, jaký dnes považujeme za „správný“? Samozřejmě, nelze popřít, že sestavení kostry není zcela bezchybné, ale i to je dnes součástí Phar Lapova příběhu. Přeci bychom neodstraňovali cigaretu z kresby Rity Angusové jen kvůli tomu, že kouření už dnes není moderní?

Úkolem muzea je starat se o objekty a zachovávat je pro generace příští, což v žádném případě nezahrnuje povinnost provádět změny v expozicích dle moderních požadavků, které na nás klade 21. století.

Pozn. autorky: Skvělá práce, až na to, že výše zmíněný odborník zřejmě není odborníkem přes dostihovou historii, neboť na snímku, na kterém tak odvážně demonstruje správnost své teorie, není Phar Lap, ale jeho předek Carbine. Samozřejmě jsem již kontaktovala vedení muzea v Te Papa, aby mi k tomuto „faux pass“ poskytli vysvětlení. O jejich reakci Vás budu dále informovat.

Autorka: Phar.Lap
Zdroj obrázku: Internet
Zdroj informací:http://blog.tepapa.govt.nz/category/phar-lap/

Phar Lapovy kosti matou fanoušky?


Poprask, který způsobilo potvrzení, že Phar Lap byl před 75 lety skutečně otráven, ještě zcela neutichl a už tu máme další skandál. Poslední dobou se vyrojily dohady zda-li kostra šampióna v expozici muzea Te Papa na Novém Zélandu je správně sestavena. Někteří lidé totiž tvrdí, že si povšimli podivné kosterní stavby, která podle jejich názoru naprosto nekoresponduje s dobovými fotografiemi šampióna. Kostra má podle nich příliš krátký hřbet a její zadní nohy se zdají být pod tělem podivně podsunuté...Robin Marshallová, majitelka webové stránky Horsetalk.co.nz, si během své osobní návštěvy muzea Te Papa rovněž povšimla podivného uspořádání kostry. Stačila chvilka práce na počítači, aby zjistila, že na těchto domněnkách zřejmě něco pravdy bude. Její „digitální model“ totiž ukázal jisté nepřesnosti. Zejména pak „ubohý postoj,“ nepřirozený sklon krku a podivné podsunutí zadních nohou.

Doposud nikdo nezpochybnil pravost kostry, takže se logicky dá předpokldáat, že opravdu patří slavnému Phar Lapovi a celá disproporce je problémem způsobeným nedostatkem místa mezi jednotlivými obratli.

Phar Lap byl obrovský plnokrevník,“ dodává paní Marshallová. ‚Tak veliké zvíře by rozhodně měo zabírat více místa. Zejména zadní část kostry ve mě vzbuzuje silný dojem, že něco není tak úplně v pořádku. Nějak nezapadá do celku – zadní nohy se zdají být přiliš blízko předních. Očekávala bych, že tak velký kůň bude zabírat daleko více prostoru a odrážet jistou dominanci,“ tvrdí o australském šampiónovi a vítězi 37 z 51 startů paní Marshallová. ‚Rozhodně mohli lépe poskládat i jeho krk a lebku. O předních nohou by se také dalo polemizovat. Mám z této expozice prostě dojem, že ta kostra patří zcela obyčejnému koni a ne šampiónovi a národnímu hrdinovi Austrálie 30 let 20. století.“

Paní Marshallová se obrátila na veterináře a kvalifikovaného chiropraktika Kevina Hausslera z univerzity v Coloradu, který je rovněž držitelem doktorátu z Kalifornské univerzity v koňské páteřní anatomii, a předložila mu svůj počítačový model. Doktor Haussler prohlásil, že důvodem disproporce je zřejmě malý odstup obratlů.

Z fotografie, kterou jsem dostal jasně vyplývá, že Phar Lap měl zcela odlišnou kosterní stavbu a tudíž se musím ztotožnit s tvrzením paní Marhallové a konstatovat, že kosterní pozůstatky nejsou správně sestaveny,“ dodává Haussler.

Paní Marshallová (vpravo) a její počítačový model

Vedení muzea Te Papa se však k celému incidentu staví neutrálně. Chris Paulin, projektový manažer přírodních věd, říká, že Phar Lap byl vypreparován v roce 1932 a proto je dle jeho názoru více historickým než anatomickým artefaktem. Jelikož si doposud nikdo z návštěvníků veřejně nestěžoval, zůstala kostra nedotčená a žádné změny nejsou podle něho v plánu. Pan Paulin dále uvádí, že pro modifikaci porušených kosterních pozůstatků se využívá tzv. plastická pěna. „Pokud to ale není nezbytně nutné, snažíme se, aby se kostra sestávala převážně z originálních kostí.“

K vyjádření manažera muzea paní Marshallová pouze dodává: „Jako oddaný fanoušek tohoto velikána turfu, bych jej raději viděla stát v jeho přirozeném postoji než abych se na něj dívala jako na historický vzor reprezuntující preparační proces z roku 1932. Vždyť to byl šampión a měl by podlě toho i vypadat.“

Kostra slavného Phar Lapova prapředka,Eclipse, umístěná na
Královské veterinární koleji poblíž Hatfieldu,

se zdá být v pořádku.

Reportér: Stu Piddington
Publikováno: 8.8.2009

Zdroj: Sydney Morning Herald (Australia)

Phar Lapovy ostatky opět středem zájmu

Politici vedou žhavou debatu o místě posledního odpočinku „zázračného“ australského dostihového koně Phar Lapa. Viktoriánský dostihový ministr, John Pandazopolous, který se vydal na Nový Zéland za účelem propagace nejslavnějšího australského závodu – Meloburne Cupu, prohlásil, že se domnívá, že Phar Lap se stal slavným i díky svému neuvěřitelnému vítězství, kterého v tomto závodě ve 30 letech 20. století dosáhl.
melbourne cup_Main

Ministři John Pandazopolous a Damien O´Connor

Dále zastává názor, že Melbourne Racing Museum (Muzeum dostihového sportu v Melbourne), by bylo perfektním místem pro umístění všech tří relikvií – vypreparovaného exponátu, srdce a kostry legendárního dostihového koně. Tento názor však nesdílí ministr dostihového sportu na Novém Zélandu, Damien O´Connor. O´Connor si naopak myslí, že by všechny ostatky slavného koně měly býti přemístěny právě do země, kde se šampión narodil.

Phar Lap po svém triumfu v Agua Caliente 1932.
Kostra šampióna v muzeu Te Papa na Novém Zélandu.

Phar Lapovo srdce.

Phar Lapův exponát v Melbourne.

Zpracováno podle The Herald Sun