Zbabělý pokus odstranit favorita Melbourne Cupu 1930!


Pokus zastřelit Phar Lapa!

Útok v ulicích uskutečněn dvěma muži v tmavěmodrém sedanu.
Favoritovi Meblourne Cupu najata stráž.

Jedna z vůbec největších „senzací“ Australské dostihové historie se stala kolem 6 hodiny ranní v sobotu 1.11.1930, kdy se dva muži v tmavě modrém sedanu pokusili uskutečnit promyšlený atentát na favorita Melbournského poháru Phar Lapa, když na něj vystřelili. Jejich pokus se však naštěstí minul účinkem. Taková urážka vyvolala mohutnou vlnu odporu v Australských dostihových kruzích – ihned po sobotním útoku byla učiněna opatření, aby se podobný incident již nemohl nikdy opakovat.

Majitel Phar Lapa, pan Dave J. Davis nabídl odměnu 100 liber každému, kdo by nahlásil jakoukoli informaci vedoucí k dopadení pachatelů. Vyjádřil hluboké rozhořčení nad takovým útokem, který měl vést k odstranění závodního koně a dodal, že je v zájmu všech majitelů dostihových koní i veřejnosti, aby byli pachatele, odpovědní za takový čin, dopadeni.

Záznam celého incidentu a následné vyšetřování bylo předáno do rukou seržanta Brophyho a detektiva H.G.Sakera. Byli pověřeni vyslechnout svědky a pátrat v okolí činu po všech možných důkazech. Poblíž místa, kde došlo k útoku, objevili v porostu cypřiše dvě kulky ze střelné zbraně, která patřila útočníkům. Pět dalších kulek v zásobníku bylo objeveno na pěšince u plotu v Etna Street. Detektivové potvrdili, že útočníci stříleli tak 1,07 m vysoko v úhlu 45 stupňů a jejich záměrem bylo – podle shodného názoru obou detektivů – střelit Phar Lapa do slabin, a zranit zvíře natolik, že by muselo být definitivně stáhnuto z dostihové dráhy – samozřejmě před velkým Melbourne Cupem. Phar Lap, kterého měl v pronájmu Harry R. Teflord, byl ustájen ve stájích, které patřily panu J. Crippsovi a ležely v Beverly Street v Caulfieldu.

Ve svědecké výpovědi Tommyho Woodcocka stálo, že pokus o usmrcení šampióna, byl jen důsledkem ignorance varovných zpráv, které pan Harry Telford dostával již delší dobu. Při návratu z tréninku si byl vědom, že se někdo může o takovýto čin pokusit, proto zvolil k návratu do stájí jinou než obvyklou trasu. Čas šampiónovatréninku byl kvůli těmto zprávám rovněž často měněn. Na tom, že šampión unikl z dosahu útočníků nezraněn, nesl největší zásluhu právě Woodcock, neboť projevil nejen obrovskou dávku kuráže, ale i vynalézavosti. Uvedl, že Parker, Phar Lapův tréninkový žokej, nejel na koni zpět do stájí, ale vzal si na trénink dalšího koně. On (Woodcock), že si tedy vzal svého bílého poníka a vedl Phar Lapa do stájí. Kůň měl na sobě celou výstroj a obvyklé bílé bandáže na předních nohou. Parker ho žádal, aby na něho počkal, ale Woodcock se obával o zdraví šampióna a chtěl ho odvést z dráhy co nejdřív a skrýt ho před zraky údajných nepřátel do stájí. Vedl tedy Phar Lapa po James Street, poblíž místa, kde se pak uskutečnil útok, si všiml velkého tmavého sedanu zaparkovaného na třídě Glen Huntly. Seděli v něm dva muži, oba na předních sedadlech. Jeho podezření se utvrdilo, když v okamžiku, kdy je míjel, zvedli k očím noviny, aby jim neviděl do tváří. Poté, co odbočil na Jams Street, se náhle rozhodla stočil koně na Etna Street, protože se nemohl zbavit pocitu, že jej pronásledují. Ušli pouze pár yardů, když za sebou zaslechl zvuk motoru, ohledl se proto a spatřil sedan jak zatáčí tímtéž směrem.Hluk vycházející z motoru vyděsil Phar Lapa natolik, že zafrkal a vyrazil prudce kupředu. Woodcockovi bylo nad slunce jasné, že ti muži se chystají nějaký útok na koně. Snažil se dostat Phar Lapa do dvora soukromého domu, ale zjistil, že brána vedoucí do ulice je zavřená. Přimáčkl tedy šampióna téměř až ke zdi a zaštítil ho, jak jen to šlo, tělem svého poníka. Jak je automobil pomalu míjel, spatřil Woodcock brokovnici vyčnívající z předního okénka sedanu. Pobídl rychle svého poníka tak, že se zvedl na zadní, díky čemuž se v ten okamžik pohnul i Phar Lap, který instinktivně uskočil nazpět. A právě v tomto okamžiku zbraň namířená proti nim vystřelila. Naštěstí byla střelba provedena z takové blízkosti, takže kulky neměly čas explodovat a nezasáhly svůj cíl. Prázdné a neškodné nábojnice se sykotem dopadly na bok šampióna. Poté, co se Woodcock vzpamatoval ze způsobeného šoku, vykřikl: „Zastavte ty muže!“ První osobou, která se objevila na ulici těsně po střelbě byl roznašeč novin. Muži ve voze se tak k další střelbě již nedostali, zpozorovali, že jsou středem nebývalého zájmu, rozjeli se nejvyšší rychlostí a zmizeli za rohem sousední ulice. Vůz byl zahlédnut na třídě Glen Huntley, jak ujížděl zběsilou rychlostí. Policie dostala pouze mlhavý popis oněch dvou útočníků.

Zajímavou výpověď poskytl oběma vyšetřujícím detektivům i reportér, který byl toho rána přítomen na tréninkové dráze v Caultfieldu. Vypověděl, že si všiml dvou mužů ve velkém tmavém voze, který byl zaparkován z vnější strany u kina na Glen Huntlské třídě již v časných ranních hodinách, kdy byl na cestě na dráhu. Přítomnost tmavého vozu v této lokalitě tak brzy ráno považoval za velmi pozoruhodnou. Když vůz míjel, povšiml si, že v něm seděli dva muži. Jeden seděl za volantem a druhý na zadním sedadle. Poznamenal si zadní poznávací značku vozu, ale nevěnoval pozornost tomu, jak ti muži vypadali.

Tom Burlinson (Tommy) a Towering Inferno (Phar Lap) ve scéně se střelbou.

J. Bust, trenér dostihových koní, vypověděl, že jel v tu dobu zrovna na jednom ze svých koní přes Manchester Groove, protože ho chtěl vzít na trénink, když zabočoval na dráhu, spatřil tak 90 metrů před sebou Woodcocka s Phar Lapem, jak přecházejí diagonálně cestu a zabočují na Etna Street. Vůz, který doposud stál na rohu ulice, se dal náhle do pohybu a zatočil také do této ulice. Pak už uslyšel jen několik výstřelů a vzápětí uviděl ten tmavý vůz vyjet z ulice a ujíždět zběsile pryč.

Scéna z filmu Phar Lap – Heart of the nation
(1984).

Phar Lapovi byla po tomto incidentu ihned najata početná stráž. Po tak zdrcujícím zážitku byla učiněna razantní opaření vedoucí k zajištění jeho ochrany. Kůň byl okamžitě převezen ze stájí pana Crippse v přepravníku do neznámé lokace, kam ho doprovodilo 10 po zuby ozbrojených policistů. Bylo domluveno, že Phar Lap dorazí na dostihovou dráhu ve Flemingtonu, kde se poběží Melbourne Stakes, nejpozději do 14.00 hod. odpoledne. Kůň však na čas nedorazil. Po svém opožděném příjezdu na dráhu byl šampión přemístěn do svého stání a celou dobu při sedlání byl střežen policisty. Pak ho ozbrojená jednotka doprovodila areálem do paddoku, kde policisté vytvořili uličku ze svých těl, kterou favorit kráčel. V paddoku nasedl jeho žokej Jim Pike a Phar Lap, jakoby ani nedotčen ranním drastickým zážitkem, vykročil klidně ke startu závodu. Jeden ozbrojený policista kráčel vedle něho a doprovodil jej až na samotný start Melbourne Stakes. Po jeho snadném vítězství se opět postavil k jeho boku a doprovodil ho až ke stáji.

Zdroj: noviny The Age ze dne 3.11.1930